Człowiek-Ziemia-Wszechświat

Zakończone Wykłady Data rozpoczęcia: 09.01 godz.: 19.00 Miejsce: Piwnica Muz

Zapraszamy na wykład z cyklu Człowiek-Ziemia-Wszechświat, dr Agnieszka Przybyła-Dumin przybliży temat Moje plemię i moja ziemia w mitologiach afrykańskich.

W tym sezonie przedmiotem zainteresowania jest człowiek w relacji do planety, na której mieszka oraz przestrzeni rozciągającej się wokół niej – bliżej i dalej położonego Kosmosu.
Przybliżone zostaną wyobrażenia różnych kultur na temat powstania Ziemi, innych ciał niebieskich, czasu czy przestrzeni, ich funkcjonowanie w języku, sztuce, literaturze i wierzeniach świata oraz najnowsze ustalenia naukowe na ten temat. Nasza planeta będzie nas interesowała zarówno w skali makro – jako część Kosmosu, jak i mikro – „mała ojczyzna”, czyli nasze najbliższe otoczenie. Wszystko w celu pogłębienia zrozumienia człowieka i kultury – zjawiska niezbędnego dla jego funkcjonowania. Samoświadomość, a także rozumienie naszego miejsca na Ziemi oraz we Wszechświecie stanie się przedmiotem rozważań i dyskusji w kolejnym już roku spotkań.

rp_agnieszka-przybyla-dumin.jpgAbsolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego (specjalizacja: teoria i historia kultury). Dysertację doktorską obroniła w 2008 roku. Adiunkt na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Jest także pracownikiem merytorycznym Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, założycielką Koła Badaczy Kultury od czterech lat funkcjonującego przy tej placówce, w ramach działalności którego powstała książka Świat naszych przodków. Tradycje jesiennego cyklu obrzędowego (tom trzeci cyklu ukaże się niebawem) i odbyły się cztery edycje Festiwalu Kultur Świata.
W kontekście zainteresowań naukowych wymienić należy kulturę tradycyjną i współczesną ze szczególnym uwzględnieniem folkloru, a w nim opowieści, jako znaczącego czynnika zdradzającego wizję świata i człowieka danej kultury, stanowiących reakcję na trudne doświadczenia, wreszcie będących nieodłącznym elementem procesu enkulturacji. W zakresie historii kultury nade wszystko zajmuje ją życie zwykłych ludzi, ich wierzenia, obyczaje, war­tości, życie rodzinne i publiczne, otaczające ich przedmioty, czyli to, co składa się na codzienność mężczyzn, kobiet i dzieci w różnych okresach dziejów człowieka.

Ważniejsze publikacje książkowe: Bajki ludowe z Zagłębia Dąbrowskiego. Studium i materiały, Podanie i legenda. Ludowy obraz świata i czło­wieka, artykuły: Lecznictwo i wierzenia magiczne oraz Transformacje medialne folkloru. W kontekście folklorystycznego obrazu katastrofy smoleńskiej.