Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic

19 kwietnia 2016 r. w siedzibie Izby Regionalnej przy Miejskim Domu Kultury odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic.

Po 25 latach kierowania Towarzystwem, prezes Erwin Woźniak, ze względu na wiek, postanowił nie kandydować na kolejną kadencję.
Nowym prezesem Towarzystwa został Jacek Cwetler, kustosz Izby Regionalnej, historyk i muzeolog.

Do zarządu weszli także dr Edelgarda Foltyn, Stanisław Zagól jako wiceprezesi oraz m.in. Ewa Kmiecik-Wronowicz, Tadeusz Janik, Jerzy Giza oraz Alojzy Biernot.
Kadencja zarządu potrwa dwa lata.

izba regionalna cz-dz., kustosze

Kustosze Izby Regionalnej, prezesi Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic: Jacek Cwetler i Erwin Woźniak