Wystawa fotografii

Zakończone Wystawy Data rozpoczęcia: 22.11 Miejsce: Galeria MDK

Zapraszamy na wystawę fotografii Ziemskie widoki niebiańskiego piękna, która prezentuje 52 fotografie zabytków architektury i sztuki sakralnej ziemi brzeskiej. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Obwodowego Muzeum Krajoznawczego w Brześcu.
Leżąca na skrzyżowaniu europejskich szlaków ziemia brzeska nosi piętno odwiecznego przemieszania kultur.
Wśród jej różnorodnych zabytków znajdują się drewniane i murowane świątynie katolickie, prawosławne i unickie, z których najstarsza pochodzi z XV wieku, warowne zabudowania klasztorne krypty grzebalne możnowładczych rodów, kapliczki, ikony, rzeźby i mozaiki o wysokich walorach artystycznych, ołtarze, ambony, organy i inne elementy wystroju świątyń.
Burzliwe losy tych zabytków odzwierciedlają historie ziemi brzeskiej i całej Białorusi.