Wystawa rzeźby ludowej

Zakończone Wystawy Data rozpoczęcia: 24.05 Miejsce: Galeria MDK

Zapraszamy na wystawę Wizerunki Matki Boskiej w sztuce ludowej ze zbiorów Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej. 

Muzeum w Łukowie

Działalność merytoryczną Muzeum podjęło w lipcu 1960 roku w oparciu o pomoc Muzeum Lubelskiego, koncentrując się na wyszukiwaniu, gromadzeniu i opracowywaniu eksponatów z zakresu kultury ludowej i historii oraz dokumentacji fotograficznej zabytków. Od 1975 roku rozszerzono zasięg oddziaływania muzeum w zakresie etnografii na teren mazowiecko-podlaski tj. byłego woj. siedleckiego. W zbiorach muzeum znajdują się eksponaty z dziedziny tradycyjnego tkactwa ludowego, narzędzia do obróbki lnu, narzędzia rolnicze z przełomu XIX/XX wieku, rzeźba, wycinanka, malarstwo sztalugowe profesjonalne i ludowe, amonity, eksponaty z zakresu historii oraz dokumentacja fotograficzna zabytków nieruchomych.

Instytucja utrzymuje ścisły kontakt z innymi placówkami kulturalnymi: muzeami, domami kultury, bibliotekami i organizacjami prowadzącymi działalność kulturalną. W gmachu muzeum mieści się siedziba Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej, a także Łukowskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych,

Muzeum jest źródłem wiedzy o regionie łukowskim, jego historii, kulturze i sztuce ludowej. Działalność tej placówki ma bardzo duży wpływ na zachowanie reliktów kultury ludowej tego regionu. Jest obiektem stałego zainteresowania społecznego, a szczególnie nauczycieli i młodzieży szkolnej. Pełni ważną rolę w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.