Tajemnice, sensacje, odkrycia i wynalazki…

Zakończone Wykłady Data rozpoczęcia: 19.05 godz.: 19.00 Miejsce: Piwnica Muz

Zapraszamy na wykład z cyklu Tajemnice, sensacje, odkrycia i wynalazki… Prof. dr hab. Piotr Krasny przybliży temat W stronę nowoczesności. Nowe materiały i rozwiązania techniczne w architekturze XVIII i XIX wieku.

W tym sezonie przedmiotem zainteresowania są rozwiązane i nierozwiązane problemy, z jakimi przyszło mierzyć się człowiekowi niegdyś i z jakimi nadal się zmaga.

Przybliżone zostaną – zgodnie z tytułem – wciąż otoczone aurą tajemnicy zagadnienia, sensacyjne wydarzenia oraz odkrycia i wynalazki, które przyczyniły się do rozwinięcia różnorodnych dziedzin nauki oraz zmiany naszej społeczno-kulturowej sytuacji – każda bowiem transformacja pociąga za sobą kolejne, w innych sferach życia. W dobie nieustannych zmian spojrzenie z tej właśnie perspektywy będzie nader interesujące.

Prof. dr hab. Piotr Krasny – absolwent historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1994 uzyskał tytuł doktora, a w 2004 habilitował się. Od 2008 roku dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2011 roku otrzymał tytuł profesora belwederskiego. Interesuje się głównie dziejami sztuki nowożytnej na ziemiach polskich oraz sztuką środowiska lwowskiego w wiekach XVII, XVIII i XIX.
Za pracę naukową uhonorowany został Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za Wyróżniającą się Rozprawę Doktorską (1995), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (2004), a także Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca za publikację Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1594–1914 (maj 2004).
Ważniejsze publikacje książkowe: „Visibilia signa ad pietatem excitantes. Teoria sztuki sakralnej pisarzy kościelnych epoki nowożytnej”,„Fabrica Ecclesiae Ruthenorum. Dzieje cerkwi w Szczebrzeszy­nie i jej rozbudowy w latach 1777–1789 w świetle kroniki ks. Jana Karola Lipowieckiego”. Artykuły: „Renesansowy kościół w Dobromilu i jego związki z architekturą mazowiecką” oraz „Przyczynek do biografii Jana de Witte.”

Wstęp wolny.