Wyjazd do Wiślicy

Zakończone Wyjazdy Data rozpoczęcia: 27.05 godz.: 8.00

Zapraszamy na wspólny wyjazd do Wiślicy, w trakcie którego zwiedzimy pawilon archeologiczny, Bazylikę i Dom Długosza.

Pawilon archeologiczny został wybudowany w latach 60-tych. Eksponuje relikty wczesno-romańskiego kościółka pw. św. Mikołaja wraz z przyległą kaplicą grobową z XI wieku, oraz Misę Chrzcielną, pochodzącą prawdopodobnie z roku 880.
Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy – gotycki kościół wzniesiony w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego w Wiślicy, na fundamentach dwóch starszych świątyń romańskich. Nosi tytuł kolegiaty, a od 8 września 2005 także bazyliki mniejszej.
Kościół znajduje się na odnowionej trasie Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza do Tyńca, która to jest odzwierciedleniem dawnej średniowiecznej drogi do Santiago de Compostela i związana jest z pielgrzymowaniem do grobu św. Jakuba.

Dom Długosza w Wiślicy – zabytkowy, XV-wieczny budynek znajdujący się w Wiślicy, zbudowany z fundacji Jana Długosza.
Budynek jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych jako część zespołu kościoła kolegiackiego.
Dziś w Domu Długosza mieści się wikariat i Muzeum Regionalne w Wiślicy.

 

Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji udziela sekretariat MDK.