Konkurs poetycki

Zakończone Aktualności Data zakończenia: 31.07

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim Impulsy i niuanse w Czechowicach-Dziedzicach.

REGULAMIN KONKURSU

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach ogłasza:
VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „IMPULSY I NIUANSE”.
Intencją organizatorów jest umożliwienie dialogu o wartościach poprzez mowę wiązaną.
Motto piątej edycji konkursu stanowią słowa ks. Jana Twardowskiego:
„I zapomnij że jesteś gdy mówisz że kochasz”
1.Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy twórcy, którzy ukończyli 15 lat, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie maksymalnie trzech wierszy
napisanych w literackim języku polskim, o dowolnej tematyce i w dowolnej formie,
nie publikowanych i nie nagradzanych przed ogłoszeniem wyników konkursu,
w 5 egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego.

3.Do każdej pracy opatrzonej godłem, prace jednego autora występujące pod kilkoma godłami nie będą rozpatrywane, należy dołączyć zaklejoną kopertę również opatrzoną godłem, a zawierającą imię, nazwisko oraz dokładny adres, numer telefonu oraz e-mail autora. Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie.

4.Teksty nadesłane nie będą zwracane. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nadesłanych prac w wydawnictwach związanych z konkursem.

5.Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia:31 lipca 2017 roku, na adres: Miejski Dom Kultury, 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Niepodległości 42, z adnotacją „Konkurs Poetycki”. Kontakt telefoniczny: 32/215 32 85.

6.Oceny nadesłanych prac dokona jury skupiające m.in. twórców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich i innych związkach twórczych oraz osoby reprezentujące Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

7.O ogłoszeniu wyników konkursu oraz wręczeniu nagród poinformujemy Państwa w odrębnym emailu. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie w odpowiednim terminie.

8. Jury przyzna autorom nadesłanych prac następujące nagrody: Grand Prix w wysokości 1000 zł oraz 3 wyróżnienia, każde w wysokości 500 zł. Jury przewiduje możliwość przyznania dalszych wyróżnień specjalnych, jeżeli nastąpią okoliczności warunkujące takie nagrodzenie autorów prac. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród  i wyróżnień, jak również nie przyznanie nagrody głównej Grand Prix, jeżeli wśród nadesłanych prac nie wyłoni utworów godnych tego wyróżnienia.