XV Zjazd Towarzystw Regionalnych

Przed nami! Aktualności

Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic organizatorem XV Zjazdu Towarzystw Regionalnych w 2019 roku. 

Na posiedzeniu roboczym przedstawicieli towarzystw regionalnych, działających na terenie powiatu bielskiego, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego, w dniu 12 października 2017 roku, podjęto uchwałę o przyznaniu organizacji XV Zjazdu Towarzystw Regionalnych naszego powiatu, w roku 2019 Towarzystwu Przyjaciół Czechowic-Dziedzic.
W 2019 roku czechowickie Towarzystwo będzie obchodzić 60-lecie swojej działalności.
Przyszłoroczny, XIV Zjazd zorganizuje Towarzystwo Miłośników Rudzicy.