Wyjazd do Krakowa

Zakończone Wyjazdy Data rozpoczęcia: 24.02 godz.: 8.00

Zapraszamy na wspólny wyjazd do Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę Wyspiański oraz zwiedzanie Katedry Wawelskiej. 

28 listopada 2017 roku została otwarta wystawa prezentująca pełną kolekcję dzieł Stanisława Wyspiańskiego (1869-1907) zgromadzonych w MNK. Liczący blisko 900 pozycji inwentarzowych zbiór prac tego artysty, jednego z najwybitniejszych twórców polskich – malarza, rysownika, grafika, a także poety, dramatopisarza, scenografa i reformatora teatru, posiada bezprecedensową wartość artystyczną i nie znajduje analogii w żadnej innej kolekcji dzieł Wyspiańskiego w Polsce i za granicą.

Wyjątkowy i niepowtarzalny charakter nadaje również tej kolekcji kontekst historyczny, związki autora Wesela z Krakowem, miastem, z którym związał całe swe życie i twórczość, z tutejszymi kościołami i budynkami użyteczności publicznej, dla których projektował swe monumentalne realizacje.

 

Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji udziela sekretariat MDK.