Wyjazd do Krakowa i Koszęcina

Zakończone Wyjazdy Data rozpoczęcia: 30.06 godz.: 8.00

Zapraszamy serdecznie do wspólnego wyjazdu do Karkowa i Koszęcina.

W Krakowie zwiedzać będziemy Muzeum Narodowe, a w nim wystawę Wyspiański. Liczący blisko 900 pozycji inwentarzowych zbiór prac tego artysty, jednego z najwybitniejszych twórców polskich – malarza, rysownika, grafika, a także poety, dramatopisarza, scenografa i reformatora teatru, posiada bezprecedensową wartość artystyczną i nie znajduje analogii w żadnej innej kolekcji dzieł Wyspiańskiego w Polsce i za granicą.

Wyjątkowy i niepowtarzalny charakter nadaje również tej kolekcji kontekst historyczny, związki autora „Wesela” z Krakowem, miastem, z którym związał całe swe życie i twórczość, z tutejszymi kościołami i budynkami użyteczności publicznej, dla których projektował swe monumentalne realizacje.

W Koszęcinie weźmiemy udział w jubileuszowym – XX Święcie Śląska.

 

Zapisy przyjmuje i szczegółowych informacji udziela sekretariat MDK.