Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Aktualności Miejsce: Kino Świt

KAMPANIA INFORMACYJNA NT. NABORÓW PLANOWANYCH W BIEŻACYM ROKU „LSR w 2018”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców,
w szczególności:

  • tworzących miejsca pracy
  • przedstawicieli grup defaworyzowanych* (w tym rybaków)

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach pozyskania dofinansowania
z priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze 2014-2020, na terenie gmin członkowskich LGR Bielska Kraina
tj. Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice

– przyjdź na bezpłatne spotkania informacyjne.

 

 

5 kwiecień 2018: siedziba Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina ul. T. Regera 81 43-382 Bielsko-Biała, w godz. 9.00 – 11.00.

11 kwiecień 2018: Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy 43-385 Jasienica 1360 „Drzewiarz”, w godz. 9.00 – 11.00.

13 kwiecień 2018:  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach ul. Staszica 2, 43-330 Wilamowice, w godz. 9.00 – 11.00.

 

 

Na spotkaniach poinformujemy m.in. o:

– najbliższych terminach naborów;

– zakresie i warunkach wsparcia;

– rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie.

 

W celu rejestracji na spotkanie należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej www.bielskakraina.pl i dostarczyć go osobiście, wysłać pocztą lub emailem (zeskanowany) na adres: biuro@bielskakraina.pl  lub zadzwonić pod nr telefonu: 33 810 57 35, kom. 725 449 170 do dnia 03.04.2018 r.

Więcej informacji pod nr telefonu: 33 810 57 35.

* Ilość miejsc ograniczona (liczy się kolejność zgłoszeń)

* Grupy defaworyzowane to: osoby poniżej 35 roku życia, osoby powyżej 55 roku życia oraz rybacy.