Finał gry

Informujemy o finale gry Zbuduj swoje imperium przemysłowe.  

23 i 24 marca uczniowie ze szkół gminy Czechowice-Dziedzice mieli okazję uczestniczyć w transgranicznym finale gry „Zbuduj swoje imperium przemysłowe” w ramach zadania będącego częścią mikroprojektu wspólnego pn. „Pełną Parą” realizowanego przez Miejski Dom Kultury w Czechowicach – Dziedzicach – partnera wiodącego mikroprojektu oraz miasto Vrútky. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa. Eliminacje po stronie polskiej trwały od początku roku. Wzięli w nich udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ligocie: Julia Buchcik i Zofia Iskrzycka, Wiktoria Cembala i Zuzanna Nikiel (pod opieką Teresy Bryniak-Mazur), ze Szkoły Podstawowej w Zabrzegu: Dawid Janik i Maksymilian Wrzoł (pod opieką Renaty Kopeć), oraz z placówek na terenie miasta: Szkoły Podstawowej nr 6: Julia Folek i Aleksandra Konopka (pod opieką Agaty Chmielniak), Szkoły Podstawowej nr 7: Ewelina Kaleta i Maja Koprzywa (pod opieką Bernardy Goli), Szkoły Podstawowej nr 8: Dominik Jero i Adrian Sładczyk (pod opieką Marceli Cygoń) oraz Szkoły Podstawowej nr 10: Miłosz Glac i Mikołaj Grygierczyk (pod opieką Marii Koutny). Uczniowie uczestniczący w rozgrywkach zmagali się z trudnymi pytaniami dotyczącymi historii naszego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów przemysłu i kolei oraz historii kraju żylińskiego, gdzie mieści się miasto Vrútky – partner projektu.
Finał zadania odbył się w mieście partnera projektu, we Vrutkach. Uczniowie zostali najpierw zaproszeni na spacer po mieście, podczas którego historyk, Igor Dobrovolný, opowiadał o przeszłości zabytkowych obiektów. Następnie w miejskim ratuszu odbył się finał gry, w którym rywalizowali ze sobą polscy i słowaccy uczniowie. Rywalizacja była tak zacięta, a uczniowie bezbłędnie przygotowani, że podczas finałowej rozgrywki organizatorzy zadecydowali o przyznaniu trzech równorzędnych miejsc pierwszych dla 3 zespołów. Wygrani to: Aleksandra Konopka i Julia Folek z SP 6, Dominik Jero i Adrian Sładczyk z SP 8 oraz Kristián Mihálik i Anna Podhorská ze szkoły we Vrutkach.
Następnego dnia czechowiccy uczniowie mieli okazję zwiedzić parowozownię we Vrutkach, gdzie mogli oglądać zabytkowe lokomotywy i poznać historię kolei linii Bogumin-Koszyce. Na koniec partner słowacki zaplanował niespodziankę, będącą również nagrodą za ciężką pracę w trakcie trwania rozgrywek: wyjazd do aquaparku, do Turčianskich Teplic.