Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Lokalna Grupa Rybacka Bielska zaprasza na konferencję. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza mieszkańców gmin członkowskich (Czechowic-Dziedzic, Bestwiny, Jasienicy, Jaworza i Wilamowic) do udziału w konferencji prezentującej stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Bielskiej Krainy. Konferencja odbędzie się 4 grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach przy ul. Staszica 2 od godz. 9.00.

PROGRAM:

09.00 – 09.15       Przywitanie przybyłych gości, otwarcie konferencji

09.15 – 10.00       Przedstawienie wyników ewaluacji LSR Bielskiej Krainy

10.00 – 10.30       Projekty współpracy jako przykład aktywizacji lokalnych
społeczności

10.30 – 10.45       Przerwa kawowa

10.45 – 11.15        Dobre praktyki wdrażania PO RiM 2014-2020 – przykłady
zrealizowanych projektów

11.15 – 11.45        Wdrażanie PO RiM 2014-2020 w województwie śląskim

11.45 – 12.45        Stan wdrażania PO RiM 2014-2020 w Polsce

12.45 – 13.00       Przyszłość – co dalej?

13.00 – 13.10       Zakończenie konferencji

13.10                    Obiad

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja organizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty bieżące i aktywizacja.