X Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego

Przed nami! Koncerty Data: 25.09 - 28.07

Zapraszamy na X Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego.

Konkurs ma formułę otwartą i jest skierowany do akordeonistów i muzyków kameralistów wszystkich narodowości do 30 roku życia (urodzonych nie wcześniej niż w roku 1988).
Konkurs rozegrany zostanie w kategorii solistycznej i kameralnej. W kategorii kameralnej mogą wziąć udział zespoły kameralne do pięciu wykonawców, w składzie których występuje co najmniej jeden akordeon. Skład wykonawczy w kategorii kameralnej jest stały dla całej prezentacji konkursowej. Do dyspozycji uczestników może być udostępniony fortepian.
Przesłuchania w kategorii solistycznej są dwuetapowe. Do II etapu Konkursu zostanie zakwalifikowanych nie więcej niż 12 uczestników.
Przesłuchania w kategorii kameralnej są jednoetapowe i przebiegają łącznie dla wszystkich zespołów kameralnych, bez podziału na kategorie związane ze składem instrumentalnym lub osobowym.

KATEGORIA SOLISTYCZNA
I  Etap: 25 – 26 września 2018 r.
W wypadku liczby zakwalifikowanych uczestników mniejszej niż 12, przesłuchania I etapu rozpoczną się w dniu 26 września.
II  Etap: 27 września 2018 r.
Ogłoszenie listy laureatów konkursu: 27 września 2018 r., ogłoszenie wyników Konkursu i Koncert Laureatów: 28 września 2018 r.

KATEGORIA KAMERALNA (ZESPOŁY KAMERALNE do pięciu wykonawców, w składzie których występuje co najmniej jeden akordeon)
27 – 28 września 2018 r.

KONCERT LAUREATÓW KONKURSU, wręczenie nagród i dyplomów: 28 września 2018 r., godz. 18.00, Sala Koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. St. Moniuszki w Bielsku-Białej.

Uczestnik Konkursu może występować w obu kategoriach oraz w kilku zespołach.
Laureaci pierwszej nagrody poprzednich edycji Konkursu im. A. Krzanowskiego mogą zgłosić swój udział tylko pod warunkiem zmiany kategorii konkursowej lub w innej konfiguracji zespołu kameralnego.