Zmiana w zarządzie Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic

W związku z objęciem mandatu radnego, Jacek Cwetler, zrezygnował z przewodniczenia Towarzystwu Przyjaciół Czechowic-Dziedzic.

Pozostanie w dalszym ciągu członkiem Towarzystwa.
Funkcję przewodniczącego, do czasu wyborów na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, które odbędzie się na wiosnę przyszłego roku, pełnić będzie Pani dr Edelgarda Foltyn, dotychczasowy zastępca.