Światy – zaświaty… Wierzenia, przekonania, wiedza

Zakończone Wykłady Data rozpoczęcia: 29.03 godz.: 19.00 Miejsce: Piwnica Muz

Zapraszamy na wykład z cyklu Światy – zaświaty… Wierzenia, przekonania, wiedza. Prof. dr hab. Marek Rembierz przybliży temat Światy i światła – zaświaty i poświaty. Wierzenia, przekonania, wiedza.

W tym sezonie problematyka poświęcona jest ludzkiemu poznaniu oraz sposobom, strategiom i treściom, dzięki którym następuje.

Przybliżone zostaną wyobrażenia i fakty dotyczące elementów świata rzeczywistego oraz zaświatów – ich usytuowania, wyglądu czy losu człowieka w nich się znajdującego. Z uwagi na towarzyszący przedmiot zainteresowania, jakim jest ludzkie poznanie, nastąpi charakterystyka systemów wierzeniowych i religii, a także konceptualizacji rzeczywistości opartej na wierze, niezweryfikowanych przekonaniach czy metodach naukowych. To, w jaki sposób człowiek postrzega oraz poznaje świat i jak kultura go tego uczy, a także jakie są tego efekty w ramach działania i tworzenia, wyznawanych wartości czy norm, jest niewątpliwie interesującą kwestią, dlatego poświęcimy jej kolejny rok rozważań.

prof. dr hab. Marek Rembierz
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Kierunki zainteresowań naukowych: filozofia (metafilozofia, aksjologia i etyka, historia filozofii polskiej), religioznawstwo (historia i interpretacja idei religijnych), pedagogika (porównawcza pedagogika religii i edukacja międzykulturowa), a także krytyka artystyczna. Wspólnie z Krzysztofem Ślezińskim zainicjował i redaguje (od 2006 r.) rocznik Studia z Filozofii Polskiej. Współredaktor m.in. tomów: Bezradność. Interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej (Katowice 2005, wraz z Z. Gajdzicą), Filozofia edukacji i etos rodziny (Bielsko-Biała 2007, wraz z W. Wójcikiem), Wokół „Pamięci i tożsamości” (Poznań 2010, wraz z A. Olechem).
Członek towarzystw naukowych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Filozoficznego (członek Zarządu Głównego) i Slovenského filozofického združenia pri SAV, Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN (Oddział PAN w Katowicach). Członek Kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia (od 2012 r.). Stały felietonista tygodnika „Gazeta Ustrońska” (od listopada 2007 r. cykl felietonów W kręgu refleksji filozoficznej).

Wstęp wolny.