Historia mało znana – ziemie serbskie pod hitlerowską okupacją

Zakończone Wykłady Data rozpoczęcia: 20.05 godz.: 18.30 Miejsce: Piwnica Muz

Zapraszamy na wykład dr hab. Lilianny Miodońskiej-Rączki o Serbii, pt. Historia mało znana – ziemie serbskie pod hitlerowską okupacją.

O wojennych losach Serbii zaczęło się mówić dopiero po rozpadzie federacji jugosłowiańskiej, zatem na początku lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Ramy czasowe wytyczone latami 1941-1944 oznaczają dla tego niewielkiego kraju jeden z najbardziej tragicznych okresów w dziejach – funkcjonowanie jej bardzo okrojonego terytorium pod bezpośrednim zwierzchnictwem niemieckiego okupanta jako tzw. Vojne uprave okupirane Srbije, na której czele stanął rząd gen. Milana Nedicia. Mimo upływu lat jest to ciągle odrzucona epoka, która czeka na wnikliwe zbadanie i opracowanie. Nadal brak odpowiedzi na wiele pytań, a jednoznaczne określenia, które przylgnęły na stałe do „Nedićevoj” Serbii jako państwa marionetkowego i kolaboracyjnego, nie ułatwiają podejmowanych w tym kierunku kroków.

Wstęp wolny.