Konkurs plastyczny

Zakończone Inne Data zakończenia: 16.08

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym Ryby naszych wód.

Na pracach powinny znaleźć się przedstawienia gatunków występujących na obszarze LGD Bielska Kraina – teren powiatu bielskiego.
Technika wykonania: dowolna.
Kategorie wiekowe: dzieci i młodzież od 3 do 16 r.ż.
Termin zgłaszania prac: do 16 sierpnia.

Szczegółowe informacje, zasady zgłaszania prac, regulamin konkursu oraz karty zgłoszeń do pobrania na stronie www.jasienica.pl.
Prace należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Jasienicy (dziennik podawczy).
Jasienica 159, tel. 33/ 472 62 31.

Organizator: Gmina Jasienica.