Niezwykłe, niecodzienne, wyjątkowe…

Zakończone Wykłady Data rozpoczęcia: 18.10 godz.: 19.00 Miejsce: Piwnica Muz

Zapraszamy na pierwszy wykład z nowego cyklu Niezwykłe, niecodzienne, wyjątkowe… – dr Monika Miczka-Pajestka przybliży temat Wyjątkowość w filozofii.

W tym sezonie zaproszeni goście zaproszą Państwa do poznawania tego, co niecodzienne – uroczystych dni, niezwykłych miejsc, nieprzeciętnych ludzi, osobliwych dzieł, unikalnych zjawisk…

dr Monika Miczka-Pajestka

Dr Monika Miczka-Pajestka ukończyła studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w zakresie kulturoznawstwa ze specjalizacją teatrologiczną, a także studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w zakresie filozofii. Na tym samym Wydziale Nauk Społecznych ukończyła studia doktoranckie z filozofii. Adiunkt w Katedrze Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zajmuje się problematyką ponowoczesnych przemian, postmodernistycznego sposobu myślenia, kwestiami podmiotu i podmiotowości, a także wielokulturowości i interkulturowości. Interesuje się również zagadnieniami odbioru i odbiorcy, najnowszymi nurtami w teatrze różnych kultur oraz problematyką rozumienia innych kultur.Wybrane publikacje książkowe: monografia „Podmiotowość człowieka w perspektywie nowoczesnej techniki.”Artykuły: „Obraz przemian społeczeństwa informacyjnego a ponowoczesny i postmodernistyczny sposób myślenia o świecie i człowieku”, czy „Podmiot i jego cyfrowa egzystencja”.

Wstęp wolny.