Zawieszenie działalności

Trwa! Aktualności

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia Miejski Dom Kultury z dniem 7.11.2020 do 29.11.2020 zawiesza działalność kina Świt oraz odwołuje wszelkie imprezy planowane w sali widowiskowej, holu, galerii, Piwnicy Muz, a także zajęcia w pomieszczeniach i salach prób zespołów i grup zainteresowań działających pod opieką MDK.

Zawieszeniu podlegają również zajęcia w filii MDK w Ligocie Miliardowicach.

Informacji o sposobie zwrotów zakupionych biletów udziela sekretariat MDK.