Projekt „Pełną Parą”

Latem 2016 r. odbyło się pierwsze spotkanie słowackiej i polskiej delegacji oraz zaczęły się pierwsze rozmowy o wspólnym udziale w projekcie realizowanym w ramach współpracy transgranicznej. Kolej – szybko zadźwięczał wspólny temat, który łączy miasta Vrútky i Czechowice-Dziedzice.

Na tym spotkaniu obaj partnerzy wstępnie zadeklarowali zainteresowanie współpracą. W trakcie kolejnego spotkania została opracowana koncepcja projektu oraz określono miejsca jego realizacji. Później partnerzy wspólnie przygotowali harmonogram roboczy i rozdzielili między siebie zadania.

Projekt realizował harmonogram działań:

Eliminacje gry związanej z historią kolei i przemysłu – listopad 2017/styczeń 2018
Wizyta integracyjna polskiej grupy we Vrutkach – grudzień 2017
Wizyta integracyjna słowackiej grupy w Czechowicach-Dziedzicach -19/20 stycznia 2018
Wspólna wystawa połączona z prezentacją wydanego kalendarza we Vrutkach – grudzień 2017
Transgraniczna publikacja „Pełną parą” – styczeń 2018
Konferencja w Czechowicach-Dziedzicach – 20 stycznia 2018

Chcąc zachęcić Państwa do zapoznania się z całością publikacji Pełną parą przedstawiamy część zdjęć, które się w niej znajdują oraz fragment wprowadzenia. Książkę można wypożyczyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic lub pobrać:

Pełną Parą – treść publikacji w języku polskim

Pełną Parą – treść publikacji w języku słowackim

Bez kolei nie byłoby Czechowic-Dziedzic w obecnym kształcie. Do dziś jest ona osią naszego miasta, którego mam zaszczyt być burmistrzem. Nie tylko otwarła nas na świat, ale również doprowadziła do tego, że figurujemy na mapie Polski jako miasto. Do drugiej połowy XIX wieku niemal wyłącznym źródłem utrzymania mieszkańców terenów dzisiejszych Czechowic-Dziedzic było rolnictwo. Potem w dziejach naszej miejscowości nastąpił moment przełomowy: Czechowice i Dziedzice zaczęły się rozwijać w oparciu o rodzący się wtedy przemysł, jak chociażby fabryka podkładów kolejowych, rafineria nafty „Schodnica”, fabryka przetwórstwa metalowego „Cynkownia”, kopalnia węgla kamiennego „Silesia” czy rafineria nafty „Vacum Oil Company” i inne. Uprzemysłowienie było ściśle związane z lokalizacją w Dziedzicach Cesarsko-Królewskiej Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda, biegnącej z Wiednia do Krakowa i Lwowa. Linię kolejową Bogumin – Dziedzice oraz Dziedzice – Bielsko uruchomiono 17 grudnia 1855 roku, Dziedzice – Oświęcim 1 marca 1856 roku, Dziedzice – Pszczyna w 1867 roku. W ten sposób zyskaliśmy – niemal dosłownie – okno na świat. To właśnie wzdłuż linii kolejowej, do dziś stanowiącej jedną z głównych osi komunikacyjnych miasta, powstały liczne zakłady przemysłowe. To właśnie kolej była czynnikiem, który stał się kołem zamachowym rozwoju naszej miejscowości, dzięki czemu w 1951 roku została ona podniesiona do rangi miasta. W granicach Czechowic-Dziedzic mieszka dziś prawie 44 tysiące mieszkańców, a samo miasto jest nadal ważnym ośrodkiem przemysłowym i handlowo-usługowym. Podobnie jak w dziewiętnastym stuleciu, tak i dziś ciągle powstają nowe zakłady i inne inwestycje przemysłowe, dające pracę mieszkańcom gminy i okolic. To właśnie tutaj ulokowały się ważne z punktu widzenia gospodarki i zarazem najnowocześniejsze zakłady takie, jak np. wytwarzające struktury kompozytowe Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego, a także inne, produkujące wyroby dla przemysłu energetycznego, samochodowego oraz dla transportu; wyroby używane w Polsce i na całym świecie.
W dalszym ciągu jest to wszystko możliwe właśnie dzięki doskonałemu skomunikowaniu miasta – także kolejowemu – z resztą kraju oraz z naszymi sąsiadami, w tym szczególnie ze Słowacją. Bez przyłączenia nas w XIX wieku do sieci kolei żelaznych w obrębie wspólnego podówczas dla Polaków i Słowaków austro-węgierskiego organizmu państwowego byłoby to dziś niemożliwe. I choć jesteśmy teraz po dwóch stronach granicy państwowej, w ramach jednej wspólnoty europejskiej nadal jesteśmy żywotnie związani znacząco obecnie rozbudowanymi sieciami komunikacyjnymi, których zaczątki powstały – dzięki kolejowej linii z Bogumina – ponad 150 lat temu.

Marian Błachut, burmistrz Czechowic-Dziedzic