Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne Kultura Żywego Słowa.Celem proponowanych spotkań jest nauka budowania poprawnych i swobodnych wypowiedzi.

Każdy z nas codziennie znajduje się w sytuacjach wymagających komunikacji werbalnej. Często musimy również wypowiadać się publiczne. Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które chcą udoskonalić swoją wymowę, zapoznać się z zasadami prawidłowego akcentowania, podstawami retoryki, pracą nad aparatem oddechowym, nauczyć się panowania nad głosem i wykorzystywania zasad komunikacji pozawerbalnej w życiu codziennym.
Zajęcia przygotowują uczniów do swobodnego wypowiadania się, np. podczas odpowiedzi ustnych, akademii szkolnych – w tym poprawnej recytacji wierszy. Dorosłym opanowanie sfery posługiwania się słowem ułatwi relacje interpersonalne w pracy, poprawi komunikację z pracownikami, pozwoli na jasne przekazywanie myśli podczas wystąpień publicznych – a wszyscy wiemy jakie to stresujące…
Swobodna, piękna mowa jest podstawą w nawiązywaniu i podtrzymywaniu dobrych kontaktów z innymi.
Zapraszamy na zajęcia indywidualne prowadzone przez polonistę-logopedę.

Tel. 660 349 029