Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjno-konsultacyjne dla potencjalnych wnioskodawców.

W szczególności:

  • tworzących miejsca pracY
  • przedstawicieli grup defaworyzowanych (w tym rybaków)

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach pozyskania dofinansowania z priorytetu 4 PO Rybactwo i Morze 2014-2020, na terenie gmin członkowskich LGR Bielska Kraina tj. Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice

– przyjdź na bezpłatne spotkania informacyjne.

Szczegóły:

http://www.bielskakraina.pl/zapraszamy-na-spotkania-konsultacyjne-przed-planowanymi-naborami.html