reklama płatna

Administratorem słupów ogłoszeniowych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice jest Miejski Dom Kultury.

Reklama płatna –  informacje pod nr tel. 32215 31 59, 691 690 816.