Muzea Otwarte

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach realizuje projekt pod nazwą „Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko – słowackiegowspółfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza

 

Tytuł  projektu:

Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego.

 

Partnerzy projektu:

Partner wiodący – Wnioskodawca

Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach http://www.muzeum.gorlice.pl

 

(P 1) Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu http://muzeum.sacz.pl/

(P 2) Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec http://mnpe.pl/

(P 3) Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach http://mdk.czechowice-dziedzice.pl/

(P 4) Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne https://www.oravskemuzeum.sk/pl/

(P 5) Liptovské múzeum v Ružomberku http://liptovskemuzeum.sk/

(P 6) Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej http://www.orawa.eu/

(P 7) Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem http://muzeumtatrzanskie.pl/

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest wspólna ochrona, wzmocnienie i rozwój materialnego i niematerialnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz skuteczne i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa celem podniesienia poziomu atrakcyjności polsko-słowackiego pogranicza.

 

Opis projektu w części dotyczącej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach:

W ramach projektu „Muzea otwarte” MDK zrealizuje trzy zadania. Pierwszym jest zaprojektowany z uwzględnieniem kontekstów historycznych rozwoju miasta ogród edukacyjno-sensoryczny. Drugim – stworzenie dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami strony internetowej będącej bazą informacji o mieście, regionie i realizowanym projekcie.Zostanie zakupiona aplikacja – system multimedialny z audiodeskrypcją, nowoczesne narzędzie działające na urządzeniach mobilnych i w sieci internet. Pozwoli ona na dostarczenie użytkownikowi informacji o obiekcie i przestrzeni, którą zwiedza w indywidualny sposób. Aplikacja będzie oprowadzała i wspierała zwiedzanie obiektu na miejscu, a także zachęci i pozwoli na wirtualne zwiedzanie ekspozycji wszystkich partnerów projektu na urządzeniu mobilnym lub przez www. Trzecie zadanie to remont pomieszczenia Izby Regionalnej oraz stworzenie nowoczesnej wystawy odpowiadającej współczesnym standardom prezentacji i ekspozycji zasobów.

 

Okres realizacji projektu:

2018-2020

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 3 176 919,31€

Wartość projektu  (w części dotyczącej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach) 144 100,70 €

 

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

85% kosztów kwalifikowanych

Dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Więcej na: 

Muzea otwarte