Spotkanie autorskie

Zakończone Spotkania Data rozpoczęcia: 10.06 godz.: 18.30 Miejsce: Piwnica Muz

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Ireną Kontny, historykiem sztuki z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, autorką książki Pędzlem i dłutem. O twórczości Ludwika Konarzewskiego juniora (1918-1989).


Ludwik Konarzewski junior jest autorem obrazu ołtarzowego „Matka Boska Królowa Polski”, który znajduje się w kościele pw. NMP Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach (na Lesisku).

Nazwisko Konarzewskich na trwałe wpisało się w życie artystyczne Śląska. Znana i opisana jest sylwetka pierwszego przedstawiciela tego rodu – Ludwika seniora (1885–1954). Niejako w cieniu ojca pozostał Ludwik junior (1918–1989) – malarz, rzeźbiarz oraz pedagog artystyczny. Był człowiekiem o zacięciu społecznikowskim, który wprowadził w arkana sztuki wielu młodych górali z Istebnej oraz Górnoślązaków z robotniczych osiedli z okolic Rybnika. Pozostawił po sobie wiele obrazów olejnych, różnego rodzaju rzeźby oraz kilkanaście monumentalnych kompozycji, które można zobaczyć w przestrzeni publicznej oraz w budowlach sakralnych. Jednakże artysta najpełniej odnalazł własny, artystyczny sposób wypowiedzi w portrecie i pejzażu. Spośród ponad tysiąca dzieł, jakie miał w swym dorobku, do najciekawszych zaliczają się niewielkie krajobrazy i miniatury portretowe, na których widnieją wizerunki członków najbliższej rodziny artysty.

 

Wstęp wolny.