Świat naszych przodków

Zakończone Spotkania Data rozpoczęcia: 22.09 godz.: 14.30 Miejsce: Ligota

Zapraszamy na premierę książki oraz filmu dokumentalnego Świat naszych przodków. Tradycje letniego cyklu obrzędowego.

Świat naszych przodków Tradycje letniego cyklu obrzędowego

Opracowanie i komentarz Agnieszka Przybyła-Dumin

Recenzent: Prof. em. ATH dr hab. Dionizjusz Czubala

Ilustracje i projekt okładki: Jakub Bergel

Korekta: Monika Miczka-Pajestka, Katarzyna Płoskonka

Projekt typograficzny i skład: Piotr Kutryba

Wydawca: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020

 

Tradycje letniego cyklu obrzędowego na terenie naszej gminy

Film dokumentalny wyprodukowany przez Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, oparty na badaniach terenowych przeprowadzonych przez Koło Badaczy Kultury działające przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach

Scenariusz: Agnieszka Przybyła-Dumin

Na podstawie książki: Świat naszych przodków. Tradycje jesiennego cyklu obrzędowego

Reżyseria: Dagmara Tomiczek, Łukasz Maciejowski

Film dokumentalny współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014–2020