Festiwal Kolęd i Pastorałek

Zakończone Koncerty Data rozpoczęcia: 02.02 godz.: 10.00 Miejsce: sala widowiskowa

Zapraszamy chóry, schole, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne działające na terenie miasta i gminy Czechowice-Dziedzice do udziału w  Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy i grajmy Mu”.
Szczególnie ważna jest dla nas idea integracji środowisk ludzi zajmujący się wszelkimi formami śpiewu zespołowego, które na naszym terenie ma długoletnie i chwalebne tradycje.
Wspólny śpiew stanowi pomost między pokoleniami, jednoczy ze sobą ludzi o różnych zawodach i zainteresowaniach, daje poczucie wspólnoty i uczy współpracy, która w dzisiejszym świecie ma niezwykłe znaczenie. Festiwal „Śpiewajmy i grajmy Mu” ma być w założeniu początkiem zaplanowanej na szeroką skalę współpracy śpiewaków z naszej gminy.
Organizatorem Festiwalu jest Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, a patronat honorowy nad nim objął Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice.

• Do udziału w Festiwalu zapraszamy chóry, zespoły wokalne oraz wokalno-instrumentalne z miasta i gminy Czechowice-Dziedzice. W Festiwalu mogą wziąć udział zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry oraz schole działające w szkołach, domach kultury i parafiach.
• Festiwal przeznaczony jest dla amatorów.
• Festiwal ma na celu integrację środowiska muzycznego Czechowic-Dziedzic, promocję wspólnego muzykowania oraz wymianę doświadczeń między muzykami – amatorami, dyrygentami chórów i animatorami życia muzycznego miasta i gminy.
• Festiwal odbędzie się 2 lutego (niedziela) w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.
• Wykonania festiwalowe są oceniane przez Jury. W skład Jury nie wchodzą osoby związane w jakikolwiek sposób z uczestnikami.
• Festiwal ma charakter przeglądu, każdy z biorących w nim udział chórów i zespołów otrzymuje dyplom uczestnictwa. Możliwe jest przyznanie przez Jury wyróżnień za najciekawsze wykonania utworów.
• W ramach Festiwalu zostanie przyznane specjalne wyróżnienie za wykonanie kolędy „Lulajże Jezuniu”. Wykonanie tej kolędy przez uczestników nie jest obowiązkowe, choć mile widziane.
• Uczestnicy dojeżdżają na miejsce Festiwalu we własnym zakresie.
• Zgłoszenia na Festiwal będą przyjmowane do 21 stycznia 2020.
• W Festiwalu może wziąć udział do 15 chórów i zespołów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
• Czas trwania każdej z prezentacji nie może przekroczyć 12 minut. W jego ramach należy wykonać co najmniej 2 kolędy lub/i pastorałki, w tym jedną obowiązkowo w języku polskim.
• Festiwal organizuje powołany w tym celu Komitet Organizacyjny.
Kierownictwo Festiwalu tworzą Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach i powołane przez niego Biuro Festiwalowe.
• Patronat honorowy nad Festiwalem objął Burmistrz Miasta Czechowice-Dziedzice Marian Błachut.

Karta zgłoszenia-pdf

Karta zgłoszenia-word