Wycieczka

Zakończone Wyjazdy Data rozpoczęcia: 29.02 godz.: 8.00

Zapraszamy na wycieczkę i wspólne zwiedzanie Muzeów Krakowa.

W programie:

1/ Muzeum Biskupa Erazma Ciołka, Galeria Sztuki Polskiej

Ekspozycja przedstawia dzieła polskiej sztuki średniowiecznej i nowożytnej, pochodzące ze zbioru gromadzonego od XIX wieku, które prezentowane są w zabytkowych wnętrzach Pałacu Biskupa Erazma Ciołka. Najważniejszą częścią wystawy są obrazy i rzeźby gotyckie, od XIV do początku XVI wieku, wśród nich fascynująca rzeźba Madonny z Krużlowej (ok. 1410), jak również najstarsze małopolskie epitafium obrazowe upamiętniające rycerza Wierzbiętę z Branic.

Najcenniejszą część zbioru stanowią dzieła sztuki gotyckiej i wczesnorenesansowej. Pozwalają one prześledzić wszystkie etapy rozwoju sztuki na naszym obszarze, począwszy od romanizmu (kamienna rzeźba architektoniczna), poprzez kolejne fazy sztuki gotyckiej (idealizowany „styl piękny” przełomu XIV/XV w. – „Matka Boska z Dzieciątkiem z Krużlowej Wyżnej”, przełom realistyczny około połowy w. XV – „Ukrzyżowanie z Korzennej”, epoka powstawania wielkich nastaw ołtarzowych w krakowskich kościołach klasztornych w l. 60. XV w. – Ołtarz Dominikański, Ołtarz Augustiański) aż po kulminację późnego gotyku w dziełach Wita Stwosza („Chrystus w Ogrojcu”, ok. 1485).

Oprowadzanie (w dwóch grupach) z przewodnikiem.

2/ Zamek Królewski na Wawelu- wystawa „Skarby Epoki Piastów”

Wystawa upamiętnia siedemsetną rocznicę koronacji Władysława Łokietka dokonanej na Wawelu 20 stycznia 1320 roku. Wydarzenie to otwarło nową kartę w dziejach Polski. Zakończył się ostatecznie okres rozbicia dzielnicowego i urzeczywistniło się długo oczekiwane odrodzenie Królestwa. Wobec okoliczności politycznych, szczególnie czeskich pretensji do polskiego tronu, książę Władysław zmienił dotychczasową tradycję i wybrał na miejsce sakry królewskiej nie Gniezno, lecz Kraków. Od tego czasu kościołem koronacyjnym stała się katedra na Wawelu – miejsce kultu św. Stanisława; poza kilkoma wyjątkami większość polskich monarchów oraz ich małżonek przyjęło koronę w jej murach.

Jak wiadomo ze źródeł, w XIII stuleciu w skarbcu wawelskiej świątyni przechowywano insygnia władzy królewskiej, wśród nich włócznię św. Maurycego, którą w roku 1000 otrzymał Bolesław Chrobry od cesarza Ottona III przy gnieźnieńskim grobie św. Wojciecha. Ta wyjątkowa relikwia zachowała się do dzisiaj i jest eksponowana na wystawie. Towarzyszy jej miecz zwany Szczerbcem, użyty podczas Łokietkowej koronacji. Sporządzone na tę okazję korona, berło i jabłko przepadły w późniejszych wiekach.

Zwiedzanie z przewodnikiem.

3/ Spacer po Krakowie

Od 16.00 czas wolny.
Powrót do Czechowic-Dziedzic ok. 20.00.

Zapisy od 15 stycznia 2020 r., w sekretariacie MDK.