Projekt Archiwum Kultury Regionalnej

Zakończono ostatnią edycję projektu „Archiwum Kultury Regionalnej”, pn. „Uzupełnienie archiwum kultury regionalnej sołectw gminy Czechowice-Dziedzice – lato”.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020

Wartość projektu – 54 647,70 zł
Wartość uzyskanego dofinansowania – 34 329,00 zł

*

W ramach ostatniej edycji projektu „Archiwum Kultury Regionalnej” gminy Czechowice-Dziedzice powstały książka pt. Świat naszych przodków. Tradycje letniego cyklu obrzędowego oraz film dokumentalny poświęcony letniemu świętowaniu, oparte na etnograficznych badaniach terenowych wykonanych w latach 2017-2019. Zorganizowano także spotkanie promujące publikację i odbyła się premiera filmu. Efekty pracy dr Agnieszki Przybyły-Dumin, Koła Badaczy Kultury oraz pozostałych współpracowników – miłośników kultury regionalnej i niepowtarzalnego folkloru rodzimego – są dostępne w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, a także w innych instytucjach kulturalnych i oświatowych gminy. Celem wysiłków było zarchiwizowanie zanikających i kultywowanych form zwyczajowych, obrzędowych, wierzeniowych i narracyjnych.
Materiał niezbędny do opisu letniego cyklu obrzędowego został zebrany dzięki wywiadom ze 116 osobami w wieku od 11 do 95 lat zamieszkującymi Ligotę, Zabrzeg, Bronów oraz Czechowice-Dziedzice. Ich realizatorami była grupa pasjonatów zrzeszonych w Kole Badaczy Kultury działającym przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Studenci oraz absolwenci studiów wyższych, zainspirowani i przygotowani pod względem merytorycznym oraz metodologicznym przez założycielkę i opiekunkę Koła, byli także autorami rozdziałów poświęconych szczególnym datom i okresom cyklu letniego. Dzięki włączeniu w działania przedstawicieli wszystkich pokoleń – od najmłodszych wykonawców po najstarszych narratorów – zrealizowana została niezwykła forma edukacji regionalnej i mogło nastąpić wzmocnienie przekazu lokalnych tradycji, a poprzez to choć częściowe ich zachowanie.
Książka i film dokumentalny współfinansowane zostały dzięki poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętemu Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Przedsięwzięcie LSR: Ostańce dziedzictwa lokalnego – dziedzictwo niematerialne) w ramach zadania pn. „Uzupełnienie archiwum kultury regionalnej sołectw gminy Czechowice-Dziedzice – lato”.
Należy nadmienić, że książka stanowi ostatni, czwarty tom cyklu poświęconego tradycjom obrzędowości dorocznej. Część dotycząca jesieni ukazała się w 2009 roku, zimy – w 2012 roku, natomiast wiosny – w 2014 roku. Filmy dokumentalne powstawały w latach 2012, 2014 i 2019. Dziękujemy najserdeczniej wszystkim, którzy przyczynili się do powstania wymienionych dzieł.

Publikacja książkowa:
Świat naszych przodków. Tradycje letniego cyklu obrzędowego
opracowanie i komentarz: Agnieszka Przybyła-Dumin
ilustracje i projekt okładki: Jakub Bergel
recenzent: prof. dr hab. Dionizjusz Czubala
wydawca: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach
wydanie I. Czechowice-Dziedzice 2019
ss. 304+8

W publikacji m.in.
Agnieszka Przybyła-Dumin, Idea regionalna – edukacja regionalna – Archiwum Kultury Regionalnej
Piotr Maga, Świętego Jana – noc świętojańska, 23–24 czerwca
Piotr Maga, Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca
Weronika Dumin, Świętych Krzysztofa i Jakuba Apostoła, 25 lipca
Piotr Maga, Świętej Anny i świętego Joachima, 26 lipca
Dagmara Tomiczek, Świętego Wawrzyńca, 10 sierpnia
Weronika Dumin, Matki Boskiej Zielnej, 15 sierpnia
Witold Wiencek, Świętego Rocha, 16 sierpnia
Dagmara Tomiczek, Świętego Bartłomieja, 24 sierpnia
Witold Wiencek, Żniwa i dożynki – święto plonów
Weronika Dumin, Matki Boskiej Siewnej, 8 września
Karolina Pasińska, Pielgrzymki i odpusty

Film dokumentalny:
Tradycje letniego cyklu obrzędowego na terenie naszej gminy
reżyseria: Dagmara Tomiczek
scenariusz: Agnieszka Przybyła-Dumin
premiera: 22 września 2019 roku