Wycieczka

Zakończone Wyjazdy Data rozpoczęcia: 10.10 godz.: 8.00

Zapraszamy serdecznie na wspólny wyjazd. Tym razem zwiedzimy Muzeum 303 im. ppłk pil. Jana Zumbacha w Napoleonie oraz Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie.

Muzeum 303 im. ppłk pil. Jana Zumbacha znajduje się w miejscowości Napoleon koło Częstochowy.

Od dnia 10 października 2017 roku zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego DDK – WM.603.118.2017. ZG muzeum jest powołane do życia i wpisane do wykazu muzeów prowadzonym w biuletynie informacji Publicznej pod pozycją 384 jako Prywatne Muzeum Lotnictwa.

Muzeum jest poświęcone Lotnictwu Polskiemu od początków awiacji po czasy obecne, ze szczególnym naciskiem na okres II Wojny Światowej i Bitwy o Anglię. Całość przedsięwzięć związanych z powstaniem muzeum i ekspozycji jest sfinansowana przez pana Tomasza Kajkowskiego, byłego żołnierz zawodowego 1 Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca. Nasze zbiory i ekspozycja główna poświęcona jest w szczególności Polskim pilotom z okresu Bitwy o Anglię. W swoich założeniach Muzeum 303 realizuje misje upowszechniania wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych historii Lotnictwa Polskiego od początków awiacji na terenach II RP poprzez udział na Polskich lotników na frontach II Wojny Światowej po teraźniejszość.

Muzeum Produkcji Zapalek w Częstochowie

Posiada ekspozycje: w dwóch salach wystawowych oraz w działającym zakładzie produkcyjnym – Częstochowskich Zakładach Przemysłu Zapałczanego SA, wykorzystującym linię technologiczną z lat 30. XX wieku. Jest jedynym czynnym muzeum zapałek w Europie oraz najstarszą fabryką zapałek w Polsce. Numer 1 na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Częstochowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego SA to polska fabryka zapałek z siedzibą w Częstochowie, miejscu znanym z pielgrzymek, funkcjonuje już od 1882 r. Zapałki produkowane są nieprzerwanie od momentu założenia firmy, w historycznym budynku i na linii produkcyjnej, którą zainstalowano około roku 1930.
To tutaj przeszłość i teraźniejszość leżą ściśle obok siebie, a nawet wzajemnie się przenikają. Częstochowska fabryka zapałek jest „produkującym muzeum”, a kilkudziesięcioletnia technika i technologia jest jedyną w swoim rodzaju atrakcją dla wycieczek szkolnych i turystów z całej Europy. Fabrykę zapałek w roku 1881 wybudowali niemieccy przemysłowcy Julian Huch i Karol von Gehlig, natomiast produkcję zapałek rozpoczęto w 1882 roku. w roku 1912 nowym właścicielem fabryki zostaje Towarzystwo Akcyjne W.A. Łapszyn z Petersburga z Zarządem na Królestwo Polskie w Warszawie.
W 1913 roku pożar zniszczył większość drewnianych budynków. Na tę okoliczność został nakręcony jeden z pierwszych trzech filmów kinematografii polskiej, który posiada we własnych zasobach i udostępnia go zwiedzającym Muzeum Produkcji Zapałek. Film trwa ok. 3 minut i jest uważany jako najstarszy zabytek polskiej kinematografii. Szybko odbudowano i zmodernizowano fabrykę zwiększając moce produkcyjne.

W latach 1922 – 1923 powstaje Polskie Towarzystwo Przemysłu Zapałczanego SA., które wykupiło Fabrykę Zapałek w Częstochowie.

Z inicjatywy Ministra Skarbu Władysława Grabskiego, który utworzył Polski Monopol Zapałczany w roku 1925 częstochowska fabryka została wydzierżawiona Spółce Akcyjnej do Eksploatacji Państwowego Monopolu Zapałczanego, będącej właścicielem do wybuchu II wojny światowej.

W czerwcu 1930 roku wybuchł pożar, który uszkodził część maszyn i zabudowań. Po odbudowie, jeszcze w tym samym roku, nastąpiła gruntowna modernizacja zakładu. Fabryka otrzymała nowe maszyny do produkcji zapałek firmy Durlach oraz inne urządzenia, w czasie drugiej wojny światowej podobnie jak cały polski monopol zapałczany znajdujący się na terenie Generalnego Gubernatorstwa znalazła się pod niemieckim zarządem. Po wojnie w 1945 roku została upaństwowiona. Następnie na mocy Zarządzenia nr 291 Ministra Przemysłu Lekkiego w roku 1951 fabryka otrzymała nazwę Częstochowskie Zakłady Przemysłu Zapałczanego. W latach 1945 – 1997 fabryka była zakładem państwowym, a od 1997 została wykupiona przez pracowników i jest Spółką Akcyjną, której akcjonariuszami są pracownicy. Z inicjatywy Zarządu Spółki w roku 2002 powstało Muzeum Produkcji Zapałek, którego częścią w dalszej mierze jest sama fabryka. W fabryce do tej pory produkuje się zapałki z popularnej serii Black Cat, jak również zapałki niestandardowe – grillowe, kominkowe i reklamowe.

Ilość uczestników: 30 osób.

Wejściówki i przewodnicy – 40 zł/os. Płatne u przewodnika wycieczki.
Zapisy w sekretariacie MDK Czechowice-Dziedzice od 15 września 2020 r.