Planowane nabory LGR

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina informuje o planowanych naborach LGR.

Szczegółowe informacje o naborach znajdują się pod linkami:

-Ogłoszenie o naborze nr 1/2020 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach rybackich

http://www.bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-12020-modernizacja-i-innowacyjnosc-w-przedsiebiorstwach-rybackich.html

– Ogłoszenie o naborze nr 2/2020 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Bielskiej Krainy

http://www.bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-22020-promocja-potencjalu-turystycznego-i-kulturowego-bielskiej-krainy.html

– Ogłoszenie o naborze nr 3/2020 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

http://www.bielskakraina.pl/ogloszenie-o-naborze-nr-32020-tworzenie-i-rozwoj-infrastruktury-turystycznej-i-rekreacyjnej.html