Nowa książka Państwa Foltynów

Ukazała się nowa pozycja książkowa, autorstw Państwa Foltyn, wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. Praca pt. Dzieje ziem gminy Czechowice-Dziedzice od zarania do 3. ćwierci XVI wieku w świetle badań nie tylko archeologicznych, to efekt wieloletnich badań i kwerend Autorów.


Książka w bardzo przystępny sposób, z dużą liczbą zdjęć i rycin odsłania przed czytelnikami najdawniejsze dzieje naszej gminy.
Wiele nowych i zarazem zaskakujących tez dotyczących prapoczątków naszej miejscowości oraz przesunięć czasowych dotyczących tychże.
W książce znajdziemy opowieści o czechowickich właścicielach, o zamkach, spichlerzu, parafii i kościele pw. św. Katarzyny, o skarbie z Brzezin i wielu innych ciekawych wydarzeniach z dawnych wieków.

Książka poparta jest bogatą bazą źródłową i wykopaliskową. Tak więc wreszcie miłośnicy historii i regionalizmu mają kotwicę, wokół której można prowadzić dalsze badania i ustalenia dotyczące naszych początków.
Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy lubią nasze „miasto z zapałem”.

Książka, w cenie 36,00 zł/egz., dostępna w Izbie Regionalnej przy MDK Czechowice-Dziedzice oraz w „Księgarni na Lesisku” przy ul. Kolejowej.

Partnerem wydania jest Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice.