Razem otwieramy przyszłość

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu LGD Ziemia Bielska na bezpłatne spotkania szkoleniowo-warsztatowe.

Na każdym spotkaniu zaplanowano inną tematykę (współpraca, siła oraz komunikacja), tak aby uczestnicy mogli zyskać cenną i różnorodną wiedzę oraz umiejętności praktyczne.  
Spotkania odbędą się w następujących terminach:
16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), Efektywna komunikacja, „Biały Kruk”, ul Krakowska 59, Kozy –  PROGRAM DO POBRANIAhttp://www.ziemiabielska.pl/pliki/2021/prospoleczna/Program1.pdf
18 sierpnia 2021 r. (środa), Współpraca i budowanie zaufania, Spa hotel Jawor ul. Turystyczna 204, Jaworze –  PROGRAM DO POBRANIAhttp://www.ziemiabielska.pl/pliki/2021/prospoleczna/Program2.pdf
20 sierpnia 2021 r. (piątek), Budowanie odporności psychicznej i radzenie sobie ze stresem, Golden Tulip Magnus ul. J. Fałata 222, Bystra –  PROGRAM DO POBRANIAhttp://www.ziemiabielska.pl/pliki/2021/prospoleczna/Program3.pdf

W celu rejestracji prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (http://www.ziemiabielska.pl/pliki/2021/prospoleczna/formularz.docxdo dnia 13 sierpnia 2021 r. jedną z poniższych dróg: 
–  mailowo (skan lub zdjęcie wypełnionego formularza) na adres: projekty@ziemiabielska.pl
–  pocztą na adres biura: ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała

Z każdej organizacji zapraszamy  maksymalnie dwóch przedstawicieli, ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń. W formularzu należy wskazać, na które ze spotkań się Państwo rejestrują. Uczestnik może wziąć udział w każdym z trzech spotkań, w dwóch spotkaniach lub jednym spotkaniu – prosimy o zaznaczenie wybranych spotkań w formularzu.
O przyjęciu na listę uczestników będziemy Państwa niezwłocznie informować telefonicznie lub mailowo.