Wyjazd

Zakończone Wyjazdy Data rozpoczęcia: 25.04

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska zaprasza twórców i rękodzielników z gminy Czechowice-Dziedzice na wspólny wyjazd podsumowujący projekt Dwa regiony, wspólne dziedzictwo.

Wyjazd, organizowany przez partnera wiodącego projektu – Partnerstwo pre MAS Dolni Liptov, zaplanowany został na 12-13 maja 2022 r. Uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość zwiedzenia Rużomberoka, a także poznania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego słowackiego LGD. Ponadto uczestnicy wezmą udział w targach rękodzieła, podczas których część będzie mogła zaprezentować swoje dzieła na specjalnie przygotowanych stanowiskach promocyjnych. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania pokrywa koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia i ubezpieczenia.


Aby zarejestrować się na wyjazd należy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać go do 25.04.2022 r. na adres: ziemiabielska@gmail.com, (skan lub zdjęcie), pocztą na adres biura LGD: ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres.


UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona do 50 osób. Formularz, program i regulamin wyjazdu: https://ziemiabielska.pl/aktualnosci/art-zaproszenie-na-wyjazd-podsumowujacy-projekt-dwa-regionywspolne-dziedzictwo,145


Informacji udziela: Joanna Kasperek, tel. 607 636 691, email: ziemiabielska@gmail.com