Od zarania aż po kres

Zakończone Wykłady Data rozpoczęcia: 13.01 godz.: 19.00 Miejsce: Piwnica Muz

Zapraszamy na wykład z cyklu Od zarania aż po kres. O etapach ludzkiego życia. Prof. ATH dr hab. Ewa Kochanowska przybliży temat Dzieciństwo w świetle współczesnych paradygmatów edukacyjnych a praktyka szkolna.

W tym sezonie problematyka zostanie poświęcona różnym etapom ludzkiego życia – od jego zaistnienia, poprzez dzieciństwo, młodość i dorosłość, aż do wieku podeszłego i końca egzystencji. Ich biologiczna i psychospołeczna oraz kulturowa specyfika będzie przedmiotem naszego namysłu w kolejnym cyklu spotkań w Piwnicy Muz.

Przybliżone zostaną sposoby celebracji wyjątkowych momentów, jakimi są narodziny, zaślubiny czy śmierć, charakterystyka istotnych z perspektywy naszego życia okresów, jak dzieciństwo, młodość, dorosłość i starość, a także ewolucja pewnych koncepcji i zjawisk, w tym dotyczących początków jednostkowego istnienia, rozwoju czy miłości. Zagadnieniom tym, jak co roku, przyjrzymy się w kontekście naszej oraz innych kultur, a do refleksji zaprosimy reprezentantów różnorodnych dziedzin nauki, jak filozofia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, historia, psychologia czy pedagogika.
prof. ATH dr hab. Ewa Kochanowska Dyrektor Instytutu Pedagogiki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Nauczyciel dyplomowany.
Zainteresowania badawcze koncentrują się w obszarze dydaktyki ogólnej, pedeutologii, pedagogiki wczesnoszkolnej oraz diagnozy i terapii pedagogicznej. Podejmowane zagadnienia naukowe obejmują komunikację w procesie kształcenia, problem wiedzy osobistej i doświadczeń pozaszkolnych dziecka oraz kompetencje nauczycieli wczesnej edukacji. Autorka kilku monografii, m.in. „Struktura i funkcje zadań typu „dlaczego” w procesie edukacji wczesnoszkolnej” (2007), „Wiedza osobista dziecka w refleksji i praktyce nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej” (2018). Współredaktorka kilku prac monograficznych, autorka kilkudziesięciu artykułów. Członek Sekcji Edukacji Elementarnej działającej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.

Wstęp wolny.