Od zarania aż po kres

Zakończone Wykłady Data rozpoczęcia: 24.02 godz.: 19.00 Miejsce: Piwnica Muz

Zapraszamy na wykład z cyklu Od zarania aż po kres. O etapach ludzkiego życia. Dr Beata Piecha-van Schagen przybliży temat Śmierć towarzyszką górniczego życia.

W tym sezonie problematyka zostanie poświęcona różnym etapom ludzkiego życia – od jego zaistnienia, poprzez dzieciństwo, młodość i dorosłość, aż do wieku podeszłego i końca egzystencji. Ich biologiczna i psychospołeczna oraz kulturowa specyfika będzie przedmiotem naszego namysłu w kolejnym cyklu spotkań w Piwnicy Muz.

Przybliżone zostaną sposoby celebracji wyjątkowych momentów, jakimi są narodziny, zaślubiny czy śmierć, charakterystyka istotnych z perspektywy naszego życia okresów, jak dzieciństwo, młodość, dorosłość i starość, a także ewolucja pewnych koncepcji i zjawisk, w tym dotyczących początków jednostkowego istnienia, rozwoju czy miłości. Zagadnieniom tym, jak co roku, przyjrzymy się w kontekście naszej oraz innych kultur, a do refleksji zaprosimy reprezentantów różnorodnych dziedzin nauki, jak filozofia, kulturoznawstwo, językoznawstwo, historia, psychologia czy pedagogika.

dr Beata Piecha-van Schagen
Historyczka zatrudniona w Dziale Nauki Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”. Specjalizuje się w badaniach z zakresu historii kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury religijnej i górniczej Górnego Śląska. Autorka publikacji „Kult św. Barbary wśród górników węgla kamiennego na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku” (2018), redaktorka i współautorka książki „Wytatuowani Śląskiem. Górnośląska i górnicza tożsamość wyrażona tatuażem” (2021), autorka licznych artykułów. Współpracuje z depozytariuszami obchodów Barbórki na Górnym Śląsku, prowadzi projekty badawcze. Koordynatorka wielonarodowego wniosku o wpisanie Barbórki i tradycji górniczych na Listę Reprezentatywną Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

Wstęp wolny.