Teatr Muzyczny Movimento

Przed nami! Zajęcia MDK

Czechowicki Teatr Muzyczny Movimento zaprasza na zajęcia indywidualne, grupowe, grupy dziecięcej i do Chóru Moniuszko.