Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Przed nami! Inne Data rozpoczęcia: 18.06 godz.: 18:00 Miejsce: Piwnica Muz

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Czechowic-Dziedzic zaprasza
na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze,
które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2024 r w „Piwnicy Muz” ,
Miejski Dom Kultury, ul. Niepodległości 42.
Początek zebrania – przy kworum – o godz. 18:00,
przy braku kworum o godz. 18:15.

Porządek Walnego Zebrania:

 • Przywitanie przybyłych uczestników zebrania, kilka słów wstępu, podanie liczby członków Towarzystwa, stwierdzenie prawomocności Zebrania.
 • Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania, Protokolanta oraz Komisji Mandatowej/Skrutacyjnej.
 • Sprawozdanie z działalności Towarzystwa za rok 2023 – Anna Wlazło i Andrzej Roehrich.
 • Przyjęcie sprawozdania w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
 • Sprawozdanie Skarbnika Towarzystwa, przedstawienie Sprawozdania Finansowego z 2023.
 • Przyjęcie sprawozdań w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Jan Berger.
 • Przyjęcie sprawozdania przez Walne Zgromadzenie.
 • Propozycja dotycząca absolutorium dla Zarządu Towarzystwa za 2023 r. – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 • Podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie.
 • Wybór nowego Sekretarza Towarzystwa (w związku z rezygnacją złożoną przez Teresę Lewczak).
 • Przedstawienie i zatwierdzenie poprawek do Statutu – Przewodniczący Walnego Zebrania
 • Uchwalenie rocznego planu i budżetu Towarzystwa na rok 2024.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie Walnego Zebrania.