Alkagran

Miejski Dom Kultury - Alkagran, fot. Mariusz Połowczuk

Jesienny Festiwal Muzyczny „Alkagran” odbywa się w Czechowicach-Dziedzicach cyklicznie od 1991 roku. Poświęcony jest pamięci kompozytora i akordeonisty Andrzeja Krzanowskiego, twórcy Kwintetu akordeonowego noszącego tytuł „Alkagran czyli jedno miejsce na prawym brzegu Wisły”

Miejscem tym są Czechowice-Dziedzice – rodzinne miasto Andrzeja Krzanowskiego. Nazwa festiwalu wywodzi się właśnie z owego tytułu, będącego jednocześnie akronimem złożonym z pierwszych sylab imion członków jego najbliższej rodziny (Aleksandra – córka, Kamil – syn, Grażyna – żona, Andrzej – imię kompozytora).

Inauguracja festiwalu odbyła się w październiku 1991 r. w pierwszą rocznicę śmierci kompozytora. Pomysł festiwalu narodził się w Towarzystwie Przyjaciół Czechowic-Dziedzic, a jego realizacji podjął się Miejski Dom Kultury.

W ramach Jesiennego Festiwalu Muzycznego Alkagran organizowany jest Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy im. A. Krzanowskiego, w cyklu 4-letnim oraz Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy im. A. Krzanowskiego w cyklu 2-letnim.

Krakowski Salon Poezji

Miejski Dom Kultury - Krakowski Salon Poezji, fot. Mariusz Połowczuk

Od stycznia 2000 roku, kiedy „Anna Dymna postanowiła dokonać rzeczy niemożliwej” (pisała w 2004 r. Małgorzata Zacharko) zainteresować szeroką publiczność wierszem, słowem poetyckim, metaforą, przenośnią i rymem w spotkaniach krakowskiego Salonu uczestniczyło wiele tysięcy osób! W międzyczasie śladami Krakowskiego Salonu Poezji poszły inne miasta w Polsce. Jest to wydarzenie, którego formuła opiera się na słowie – czytaniu wierszy – oraz muzyce „na żywo”.

Od lutego 2005 roku Krakowski Salon Poezji zagościł również w naszym mieście. Na spotkania Salonów w całej Polsce, również w Czechowicach-Dziedzicach, wstęp jest bezpłatny! Zaproszenia wydawane są w kasie kina Świt lub sekretariacie Miejskiego Domu Kultury.

Strona poświęcona Krakowskiemu Salonowi Poezji

Festiwal Kultur Świata

Miejski Dom Kultury - Festiwal Kultur Świata

Festiwal Kultur Świata odbywa się w Czechowicach-Dziedzicach cyklicznie od 2008 roku. Inspirację stanowiła chęć upowszechnienia wiedzy na temat różnorodnych kultur, pogłębienie zrozumienia innych niż nasz systemów wartości, uzmysłowienie różnorodności rozwiązań i wizji świata, jakie ma do dyspozycji ludzkość, a dzięki temu wzbudzenie szacunku dla inności. Pomysłodawcą i kierownikiem merytoryczno-artystycznym wydarzenia jest dr Agnieszka Przybyła-Dumin.

Imprezy, które rokrocznie odbywają się w jego ramach – wykłady, spotkania, prezentacje filmowe, koncerty i widowiska – mają na celu przybliżenie specyfiki kultur rozwijających się w różnych zakątkach świata, dzięki prezentacji życia codziennego, obyczajów, obrzędów oraz opowieści z krajów mniej lub bardziej egzotycznych. Do tej pory odbyło się sześć edycji Festiwalu, poświęconych kulturom Azji, Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Australii i Oceanii oraz Afryki.

Finał Festiwalu – widowisko edukacyjno-rozrywkowe pt. Kultury świata – przybliża specyfikę wybranych kultur, obrazując słowo prezentacjami multimedialnymi. Wizualizacja wzbogacona zostaje realizacjami artystycznymi, przedstawiającymi właściwe dla nich zjawiska kulturowe i artystyczne, takie jak mit, bajka, teatr, muzyka oraz taniec w wykonaniu młodzieży należącej do Koła Badaczy Kultury oraz Czechowickiego Teatru Muzycznego Movimento.

Karnawałowy Ogródek Teatralny

Zimowe Spotkania Teatralne

Majowy Bzik Miłosny

Amo Cantare