• O NAS

  Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”

  Ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów nauczycieli, rodziców oraz seniorów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

  Rada Programowa:

  • dr Joanna Zabłocka-Skorek – filmoznawczyni, trenerka edukacji medialnej (dyrektor programowa – ogólna koncepcja programu, dobór filmów i tematów zajęć), tel. 605 569 746, e-mail: kinoszkola@gmail.com
  • dr Karol Jachymek – filmoznawca, wykładowca akademicki (autor cyklu „Miniwykłady z historii filmu polskiego” i współautor cyklu„100 lat Polski Niepodległej oczami współczesnych filmowców”)
  • dr Marcin Skorek – filmoznawca, trener edukacji medialnej (konsultant merytoryczny)
  • dr Agnieszka Skorupa – psycholog, wykładowca akademicki (konsultantka cyklu „KinoSzkoła Seniora”)
  • mgr Aleksandra Grzybczak – psycholog, psychoterapeutka (konsultacje psychologiczne)
  • mgr Katarzyna Michalska – polonistka, trenerka edukacji kulturowej (konsultantka merytoryczna pod kątem zgodności z podstawą programową)
  • mgr Monika Szczepanik – nauczycielka, trenerka (współautorka warsztatów społecznych )
  • mgr Łukasz Tura – filmoznawca, dziennikarz Radia eM (autor cyklu „Rekolekcje z Filmem”)

  KinoSzkoła to nagrodzona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pozaszkolna forma edukacji, której głównym celem jest wsparcie w rozwoju kompetencji medialnych i społecznych przedszkolaków, uczniów wszystkich poziomów nauczania, a także nauczycieli i studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

  Opiekę nad programem sprawuje:

  „KinoSzkoła” Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych
  43 – 100 Tychy, ul. Batorego 1/6
  NIP: 646 29 39 186
  KRS: 0000576152
  Konto: Millenium Bank 49 1160 2202 0000 0002 8920 7556

  „KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

  Zawartość merytoryczna powstała na bazie podstawy programowej naucza- nia przedmiotów: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowa- nie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycz- nych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychotera- peuci i filmoznawcy.

  CELE ZAJĘĆ:
  • Kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej;
  • wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.
  KORZYŚCI DLA UCZNIA:
  • zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
  • pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji;
  • dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;
  • dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;
  • nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;
  • przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;
  • rozwinie wyobraźnię emocjonalną;
  • wzbogaci słownictwo;
  • podniesie samoocenę;
  • pogłębi empatię.
  KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA
  • zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie;
  • otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole;
  • uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami;
  • otrzyma narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami;
  • uzyska możliwość łączenia nauki z rozrywką, co podniesie zaangażowanie uczniów;
  • otrzyma ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji po zajęciach w kinie;
  • dopasuje tematykę zajęć i terminy spotkań do potrzeb pracy klasy i szkoły.
  MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
  • pressbooki i zwiastuny – dostępne na www.kinoszkola.pl;
  • scenariusze zajęć – przekazywane przed zajęciami.
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
  • decyzję o wyborze tematyki zajęć/filmu podejmują nauczyciele;
  • nauczyciel ma możliwość zapoznania się z wybranymi filmami przed projekcją w kinie;
  • nauczyciele mają prawny obowiązek pozostania w sali kinowej lub wykładowczej podczas trwania zajęć.
  TERMINY SPOTKAŃ:
  • dopasowane do oczekiwań nauczycieli;
  • przydzielane na podstawie „karty zgłoszeniowej” wypełnionej przez szkołę.
  KOSZT KARNETÓW I BILETÓW
  • ustalają poszczególne kina i instytucje kultury.

  Wszystkie filmy prezentowane są w polskiej wersji językowej.

  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tytułów filmowych przy jednoczesnym zachowaniu tematyki zajęć (dotyczy spotkań z projekcją filmową).

  SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI udzielają koordynatorzy w poszczególnych miastach.

  ZAJĘCIA Z PROJEKCJĄ FILMU:

  DLA PRZEDSZKOLAKÓW:
  KinoPrzedszkole:
  • zajęcia dla dzieci powyżej 4 roku życia;
  • projekcje 3 filmów krótkometrażowych poprzedzone zabawami edukacyjnymi;
  • czas trwania: do 70 min.
  Cykl profilaktyczno-społeczny FILMOWE DROGOWSKAZY:
  • dla uczniów wszystkich poziomów nauczania;
  • uzupełnienie godzin wychowawczych;
  • cel: wsparcie w kształtowaniu postaw moralno-społecznych;
  Cykl trójwymiarowy FILMOWY ALFABET:
  • dla uczniów szkół podstawowych;
  • cel: poszerzenie wiedzy z zakresu terminologii filmoznawczej;
  • realizowany tylko w kinach cyfrowych;
  Cykl REKOLEKCJE Z FILMEM:
  • dla uczniów wszystkich poziomów nauczania;
  • propozycja dla katechetów (zajęcia w czasie Wielkopostnym);
  Cykl 100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ OCZAMI WSPÓŁCZESNYCH FILMOWCÓW:
  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  DLA SENIORÓW I STUDENTÓW UTW:
  Cykl K INO S ZKOŁA SENIORA
  Cykl 100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ OCZAMI WSPÓŁCZESNYCH FILMOWCÓW

  Czas trwania zajęć: ok. 30 minut prelekcji + czas trwania filmu.

  Minimalna ilość uczestników, dla których można otworzyć seans to 100 osób. Mniejsze grupy będą łączone z innymi.

  ZAJĘCIA WARSZTATOWE:

  DLA UCZNIÓW:
  Warszaty Medialne:
  • dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
  • cel: wzrost kompetencji medialnych;
  Warsztaty społeczne:
  • dla uczniów szkół podstawowych;
  • cel: integracja zespołu klasowego i poznanie sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się wyzwaniami;
  Miniwykłady z filmu polskiego:
  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
  • cel: zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi historii kina polskiego;

  Czas trwania: 90 min.

  Ilość uczestników: do 30 osób. W przypadku „Miniwykładów…” – do 50 osób.

  Miejsce realizacji: sala kinowa lub sala lekcyjna.

  DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I OPIEKUNÓW
  Szkolenia:
  • zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu wykorzystania mediów w praktyce wychowawczej oraz wspierania uczniów w kształtowaniu postaw społecznych

  Czas trwania: uzależniony od potrzeb uczestników.

  Miejsce realizacji: szkoła.

   

 • Zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4. roku życia, prowadzone w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów.

  Czas trwania zajęć od 60 do 70 min.

  Październik

  CO TO ZNACZY „BYĆ GRZECZNYM”?

  Agatka i kurz (seria „Agatka”), reż. Wojciech Wojtkowski, Polska 2015, 10 min.

  Lodowa góra (seria „Baśnie i Bajki polskie”), reż. Robert Turło, Polska 2003, 13 min.

  Kłamstewko (seria „Rodzina Treflików”), reż. Michał Skrobecki, Polska 2017, 8 min. 30 sek.

  Listopad

  MAŁY PATRIOTA

  Polskie symbole narodowe, reż. Justyna i Marcin Marcińscy, Polska 2012, 6 min. 42 sek.

  Maszeruje wojsko (seria „Zabawy Bolka i Lolka”), reż. Wacław Wajzer, Polska 1975, 8 min. 53 sek.

  Warszawska Syrenka (seria „Baśnie i Bajki Polskie”), reż. Paweł Czarzasty, Polska 2016, 13 min.

  Grudzień

  TRUDNE CHWILE W ŻYCIU RODZINY – TO NIE KONIEC ŚWIATA!

  Nie lubię kiedy rodzice się kłócą! (seria „Bali”), reż. Frederic Puech/ Virgile Trouillo, Francja/ Kanada 2010, 12 min. 20 sek.

  Basia i braciszek (seria „Basia”), reż. Marcin Wasilewski, Polska 2017, 10 min.

  To wyjątkowy dzień (seria „Przytul mnie”), reż. Mateusz Jarmulski, Polska 2016, 5 min. 30 sek.

  Styczeń

  SPORT TO ZDROWIE, TAKŻE ZIMOWĄ PORĄ

  Olimpiada zimowa (seria „Bolek i Lolek”), reż. Franciszk Pyter, Polska 1999, 8 min. 55 sek.

  Do boju drużyno (seria „Bali”), reż. Frederic Puech/ Virgile Trouillo, Francja/ Kanada 2009, 12 min. 20 sek.

  Sami w domu (seria „Rodzina Treflików”), reż. Michał Skrobecki, Polska 2017, 8 min. 30 sek.

  Luty

  TO CO CZUJĘ JEST OK. JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI?

  Basia i Anielka (seria „Basia”), reż. Marcin Wasilewski, Polska 2017, 10 min.

  Kłębek (seria „Pamiętnik Florki”), reż. Anna Wróblewska-Dzwoniarek, Polska 2016, 11 min.

  Przyjaźń (seria „Rodzina Treflików”), reż. Michał Skrobecki, Polska 2018, 8 min. 30 sek.

  Marzec

  RÓŻNIMY SIĘ OD SIEBIE I TO JEST CIEKAWE. O SZACUNKU I TOLERACJI

  Obcy (seria „Rodzina Treflików”), reż. Michał Skrobecki, Polska 2017, 8 min. 30 sek.

  Polinka i pajęczynka (seria „Żubr Pompik”), reż. Wiesław Zięba, Polska 2017, 7 min.

  Nowy sąsiad (seria „Przytul mnie”), reż. Mateusz Jarmulski, Polska 2016, 5 min. 30 sek.

  Kwiecień

  JAK DBAĆ O ZWIERZĘTA?

  Basia i upał w ZOO (seria „Basia”), reż. Marcin Wasilewski, Polska 2017, 10 min.

  Z wizytą u Cioci (seria „Rodzina Treflików”), reż. Marek Skrobecki, Polska 2016, 8 min. 30 sek.

  Dlaczego wędrując lasem warto pomyśleć czasem? (seria „Katus i Mały”), reż. Marta Stróżycka, Polska 2012, 5 min.

  Maj

  WSZECHŚWIAT I KOSMOS

  Pinpinu i księżyc (seria „Opowiedz nam coś Milu”) reż.Virgille Trouillot, Francja 2006, 7 min. 25 sek.

  Kosmonauci (seria „Bolek i Lolek”), reż. Leszek Lorek, Polska 1964, 9 min. 3 sek.

  Agatka i ufoludek (seria „Agatka”), reż. Wojciech Wojtkowski, Polska 2015, 10 min.

  Czerwiec

  BEZPIECZEŃSTWO NA WAKACJACH

  Szerokiej drogi (seria „Przygody Bolka i Lolka”), reż. Marian Cholerek, Polska 1976, 9 min. 7 sek.

  Podróż (seria „Pamiętnik Florki”), reż. Jolanta Dudzińska, Polska 2014, 10 min.

  Basia i biwak (seria „Basia”), reż. Marcin Wasilewski, Polska 2017, 10 min.

   

 • CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY FILMOWE DROGOWSKAZY

  PAŹDZIERNIK

  ZASADY I UMOWY – JAK JE PRZESTRZEGAĆ I DLACZEGO?
  Zielona szkoła, reż. Simone van Dusseldorp, Holandia 2016, 80 min.
  LISTOPAD
  UWIERZYĆ W SIEBIE – CO TO OZNACZA I JAK TO ZROBIĆ?
  Munio: Strażnik Księżyca, reż. Alexandre Heboyan/ Benoît Philippon, Francja 2014, 85 min.
  GRUDZIEŃ
  O ŚWIĄTECZNYCH TRADYCJACH W RÓŻNYCH KULTURACH
  Mikołaj w każdym z nas, reż. Terje Rangnes, Norwegia 2016, 70 min.
  STYCZEŃ
  NIC NIE JEST STRASZNE, GDY MASZ PRZY SOBIE PRZYJACIÓŁ
  Niesamowita historia Wielkiej Gruszki, reż. Amalie Næsby Fick/ Jørgen Lerdam/ Philip Einstein Lipski, Dania 2017, 82 min.
  LUTY
  KAŻDA RODZINA JEST INNA, NAJWAŻNIEJSZA JEST MIŁOŚĆ
  Kacper i Emma jadą w góry, reż. Arne Lindtner Næss, Norwegia 2017, 83 min.
  MARZEC
  NIE JESTEM SAM. JAK PRZETRWAĆ TRUDNE SYTUACJE W ŻYCIU RODZINY?
  Superagentka, reż. Karla von Bengtson, Dania 2017, 77 min.
  KWIECIEŃ
  CZYM JEST AGRESJA? JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY BEZ UŻYCIA PRZEMOCY?
  Niedoparki, reż. Galina Miklínová, Chorwacja/ Czechy/ Słowacja 2016, 83 min.
  MAJ
  WSPÓŁPRACA TO PODSTAWA!
  Traktorek Florek, reż. Peder Hamdahl Næss, Norwegia 2016, 78 min.
  CZERWIEC
  BEZPIECZNE WAKACJE I DALEKIE PODRÓŻE – O CZYM MUSIMY PAMIĘTAĆ?
  Kuba Guzik, reż. Dennis Gansel, Niemcy 2018, 105 min.

  CYKL TRÓJWYMIAROWY FILMOWY ALFABET

  Cykl prezentowany w kinach cyfrowych.

   

  PAŹDZIERNIK

  A jak ANIMACJA
  Coco 3D, reż. Lee Unkrich/ Adrian Molina, USA 2017, 109 min.
  GRUDZIEŃ
  F jak FABUŁA
  Mikołaj i spółka 3D, reż. Alain Chabat, Francja 2017, 95 min.
  LUTY
  K jak KOMEDIA
  Luis i obcy 3D, reż. Wolfgang Lauenstein/ Christoph Lauenstein, Dania/ Luksemburg/ Niemcy 2018, 80 min.
  KWIECIEŃ
  R jak REŻYSERIA
  Zając Max Ratuje Wielkanoc 3D, reż. Ute von Münchow-Pohl, Niemcy 2017, 79 min.

  REKOLEKCJE Z FILMEM

  MARZEC/ KWIECIEŃ

  KTO WŁAŚCIWIE KIERUJE KOŚCIOŁEM I GDZIE GO MOŻNA ZNALEŹĆ?
  Tam, gdzie mieszka Bóg, reż. Graciela Rodriguez Gilio/ Charlie Mainardi, Argentyna 2017, 83 min.

  Ilość zajęć ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  WARSZTATY SPOŁECZNE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

  PAŹDZIERNIK

  KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI – budowanie zespołu klasowego.
  GRUDZIEŃ
  WSPÓLNA PODRÓŻ (jako poznanie siebie i drugiego).
  LUTY
  SŁOWA, KTÓRE BUDUJĄ – o zasadach komunikacji bez przemocy.
  KWIECIEŃ
  ROZWIĄZUJEMY KONFLIKTY (nauka Mikro Kręgów).
  CZERWIEC
  RAZEM TO ZROBIMY – zabawy kreatywne.

  WARSZTATY MEDIALNE W ŚWIECIE MEDIÓW

  PAŹDZIERNIK
  KSIĄŻKA – Piszemy własną nowelkę.
  LISTOPAD
  PRASA – Wydajemy gazetę.
  GRUDZIEŃ
  TEATR – Wystawiamy przedstawienie.
  STYCZEŃ
  FOTOGRAFIA – Uczymy się robić dobre zdjęcia
  LUTY
  RADIO – Nagrywamy audycję radiową.
  MARZEC
  FILM – Kręcimy film.
  KWIECIEŃ
  TELEWIZJA – Prowadzimy program telewizyjny.
  MAJ
  PLAKAT I BILLBOARD – Reklamujemy produkty.
  CZERWIEC
  INTERNET – Tworzymy zasady poruszania się w sieci.

 • CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY FILMOWE DROGOWSKAZY

  PAŹDZIERNIK

  W kinach posiadających projektor cyfrowy:

  BYĆ „INNYM” W SZKOLNEJ DŻUNGLI. O TOLERANCJI I AKCEPTACJI
  Cudowny chłopak, reż. Stephen Chbosky, Hongkong/ USA 2017, 113 min.

  W kinach nieposiadających projektora cyfrowego:

  CZY WARTO UDAWAĆ KOGOŚ, KIM SIĘ NIE JEST?
  Antboy, reż. Ask Hasselbalch, Dania 2013, 77 min.
  LISTOPAD
  UWIERZ W SWOJE MOŻLIWOŚCI!
  Felix, reż. Roberta Durrant, RPA 2013, 97 min.
  GRUDZIEŃ
  O ODPOWIEDZIALNOŚCI I SZACUNKU WOBEC ZWIERZĄT
  Był sobie pies, reż. Lasse Hallström, USA 2017, 100 min.
  STYCZEŃ
  PRAWA DZIECI I DOROSŁYCH. JAK SIĘ POROZUMIEĆ Z RODZICAMI?
  Ratunku, zmniejszyłem rodziców, reż. Tim Trageser, Niemcy 2018, 93 min.
  LUTY
  JAK WYRAŻAĆ SWOJE UCZUCIA? O SZTUCE KOMUNIKACJI
  Miłość pisana Braillem, reż. Michel Boujenah, Belgia/ Francja 2016, 85 min.
  MARZEC
  KIEDY PROBLEMY NAS PRZERASTAJĄ… JAK SOBIE RADZIĆ Z PRZECIWNOŚCIAMI LOSU I STRESEM
  Na linii wzorku, reż. Joachim Dollhopf/ Evi Goldbrunner, Niemcy 2016, 98 min.
  KWIECIEŃ
  DO CZEGO MOŻE PROWADZIĆ PRZEMOC ?
  Mały gangster, reż. Arne Toonen/ Arent Jack, Holandia 2015, 102 min.
  MAJ
  LEPSZY TAKI BRAT, NIŻ ŻADEN. O RELACJACH W RODZINIE
  Superbrat, reż. Birger Larsen, Dania 2009, 89min.
  CZERWIEC

  W kinach posiadających projektor cyfrowy:

  CZY WARTO UDAWAĆ KOGOŚ, KIM SIĘ NIE JEST?
  Antboy, reż. Ask Hasselbalch, Dania 2013, 77 min.

  W kinach nieposiadających projektora cyfrowego:

  BYĆ „INNYM” W SZKOLNEJ DŻUNGLI. O TOLERANCJI I AKCEPTACJI
  Cudowny chłopak, reż. Stephen Chbosky, Hongkong/ USA 2017, 113min.

  CYKL TRÓJWYMIAROWY FILMOWY ALFABET

  Cykl prezentowany w kinach cyfrowych.

   

  LISTOPAD

  A JAK ADAPTACJA
  Piękna i Bestia, reż. Bill Condon, USA 2017, 129 min.
  STYCZEŃ
  S JAK SCIENCE FICTION
  Han Solo: Gwiezdne wojny – historie, reż. Ron Howard, USA 2018, 135 min.
  MARZEC
  D JAK DOKUMENTALNY FILM
  Podniebna podróż 3D, reż. John Downer, Wielka Brytania 2016, 40 min.
  Niesamowite drapieżniki 3D, reż. Alastair Fothergill, Wielka Brytania 2016, 40 min.
  MAJ
  M JAK MUZYKA W FILMIE
  Marsz pingwinów 2. Przygoda na krańcu świata, reż. Luc Jacquet, Francja 2017, 82 min.

  REKOLEKCJE Z FILMEM

  MARZEC/ KWIECIEŃ
  KOMU SĄ POTRZEBNE CHRZEŚCIJAŃSKIE WARTOŚCI?
  Sekrety wojny, reż. Dennis Bots, Holandia 2014, 93 min.

  Ilość zajęć ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  WARSZTATY SPOŁECZNE ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

  LISTOPAD
  JESTEM. JESTEŚ. JESTEŚMY – budowanie zespołu klasowego.
  STYCZEŃ
  RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – o wartości pracy zespołowej.
  MARZEC
  SŁOWA, KTÓRE BUDUJĄ – o komunikacji bez przemocy.
  MAJ
  MOJE. TWOJE. NASZE. Mapa uczuć i potrzeb.
  CZERWIEC
  KREATYWNY UMYSŁ – zadania na pobudzenie kreatywności.

  WARSZTATY MEDIALNE RODZAJE I GATUNKI FILMOWE

  PAŹDZIERNIK
  FILM ANIMOWANY i technika poklatkowa.
  LISTOPAD
  FILM NIEMY – komedia slapstickowa i pantomima.
  GRUDZIEŃ
  WESTERN i scenografia filmowa.
  STYCZEŃ
  FILM KRYMINALNY i kostium w filmie.
  LUTY
  MUSICAL i rola muzyki w filmie.
  MARZEC
  HORROR – światło i kolor.
  KWIECIEŃ
  SCIENCE FICTION i efekty specjalne.
  MAJ
  FANTASY – filmowa fikcja.
  CZERWIEC
  FILM DOKUMENTALNY i praca reporterska.

 • CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY FILMOWE DROGOWSKAZY

  PAŹDZIERNIK
  MOTYWACJA – PODSTAWA SUKCESU
  Wicher 2: Na przekór wszystkiemu, reż. Katja von Garnier, Niemcy 2015, 90 min.
  LISTOPAD
  DLACZEGO SIĘ BUNTUJEMY? JAK WYRAŻAĆ ZŁOŚĆ?
  Biegnij, Amelio! reż. Tobias Wiemann, Niemcy/ Włochy 2017, 97 min.
  GRUDZIEŃ
  JAK ZE SOBĄ ROZMAWIAĆ, ŻEBY SIĘ POROZUMIEĆ? O ISTOCIE KOMUNIKACJI
  Rozumiemy się bez słów, reż. Eric Lartigau, Belgia/ Francja 2014, 100 min.
  STYCZEŃ
  ZABURZENIA W ODŻYWIANIU – ANOREKSJA I BULIMIA
  Moja chuda siostra, reż. Sanna Lenken, Niemcy/ Szwecja 2015, 105 min.
  LUTY
  KIEDY ŻYCIE NAS PRZERASTA…
  JAK SOBIE RADZIĆ Z „DOROSŁYMI” PROBLEMAMI?
  Mali mężczyźni, reż. Ira Sachs, Grecja/ USA 2016, 85 min.
  MARZEC
  W SPIRALI PRZEMOCY. O AGRESJI W SZKOLE
  Niewidzialny chłopiec, reż. Gabriele Salvatores, Francja/ Irlandia/ Włochy 2014, 100 min.
  KWIECIEŃ
  CYBERZAGROŻENIA – JAK ŚWIAT WIRTUALNY WPŁYWA NA REALNY

  W kinach posiadających projektor cyfrowy:

  Player One 3D, reż. Steven Spielberg, USA 2018, 140 min.

  W kinach nieposiadających projektora cyfrowego.

  Offline, reż. Florian Schnell, Niemcy 2017, 87 min.
  MAJ
  O KONSEKWENCJACH WŁASNYCH DECYZJI. PRÓBY SAMOBÓJCZE NASTOLATKÓW
  Była sobie dziewczynka, reż. Mark Monheim, Niemcy 2014, 104 min.
  CZERWIEC
  STEREOTYPY I UPRZEDZENIA. O SZACUNKU WOBEC RÓŻNIC KULTUROWYCH
  Przygoda Nelly, reż. Dominik Wessely, Niemcy 2016, 97 min.

  REKOLEKCJE Z FILMEM

  MARZEC/ KWIECIEŃ
  PAMIĘTAM WIĘC JESTEM? O ISTOCIE CZŁOWIECZEŃSTWA
  Dawca pamięci, reż. Phillip Noyce, Kanada/ RPA/ USA 2014, 94 min.

  Ilość zajęć ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  WARSZTATY MEDIALNE

  Udział w zajęciach ma na celu profesjonalne wprowadzenie uczniów w świat mediów wizualnych. Uczniowie nauczą się rozpoznawać podstawowe media, poznają korzyści i zagrożenia wynikające z korzystania z najnowszych technologii, dowiedzą się, w jaki sposób reklamy manipulują odbiorcą.
  Zajęcia trwają ok. 90 minut i mogą odbywać się w sali lekcyjnej. Maksymalna ilość uczniów: 30 osób.
  PAŹDZIERNIK
  LEGALNE CZY NIELEGALNE ŹRÓDŁA KULTURY?
  LISTOPAD
  PREKINEMATOGRAFIA I POCZĄTKI KINA.
  GRUDZIEŃ
  MANIPULACJA I PERSWAZJA W REKLAMACH.
  STYCZEŃ
  OCHRONA WIZERUNKU W SIECI.
  LUTY
  ANALIZA I INTERPRETACJA DZIEŁA FILMOWEGO.
  MARZEC
  KONSUMPCJONIZM – JAKI MA NA NAS WPŁYW?
  KWIECIEŃ
  DZIAŁANIA W WIRTUALU – SKUTKI W REALU.
  MAJ
  ADAPTACJA DZIEŁA LITERACKIEGO.
  CZERWIEC
  W CYBERŚWIECIE – NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

 • CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY FILMOWE DROGOWSKAZY

  PAŹDZIERNIK
  HIERARCHIA WARTOŚCI A PRESJA SPOŁECZNA
  Moja miłość, reż. Brian Baugh, USA 2016, 112 min.
  LISTOPAD
  W PUŁAPCE NAŁOGÓW – ALKOHOL, NARKOTYKI, DOPALACZE
  Najlepszy, reż. Łukasz Palkowski, Polska 2017, 110 min.
  GRUDZIEŃ
  „TWARZĄ W TWARZ” Z DOROSŁOŚCIĄ.
  O ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SIEBIE I SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
  Carrie Pilby, reż. Susan Johnson, USA 2016, 98 min.
  STYCZEŃ
  CZŁOWIEK W SYTUACJACH GRANICZNYCH
  Głusza, reż. Patricia Rozema, Kanada 2015, 101 min.
  LUTY
  CO WIE O NAS INTERNET? OCHRONA PRYWATNOŚCI W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
  Snowden, reż. Oliver Stone, Francja/ Niemcy/ USA 2016, 134 min.
  MARZEC
  ZAKŁADNICY GIER I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH.
  JAK ŚWIAT WIRTUALNY STERUJE ŚWIATEM RZECZYWISTYM
  Nerve, reż. Henry Joost/ Ariel Schulman, USA 2016, 96 min.
  KWIECIEŃ
  ARTYSTA – OD GENIUSZU DO SZALEŃSTWA
  Twój Vincent, reż. Dorota Kobiela/ Hugh Welchman, Polska/ Wielka Brytania 2017, 95 min.
  MAJ
  PRZEMOC W RODZINIE
  Jeszcze nie koniec, reż. Xavier Legrand, Francja 2017, 93 min.
  CZERWIEC
  O RELACJACH I WIĘZIACH SPOŁECZNYCH
  Wieża. Jasny dzień, reż. Jagoda Szelc, Polska 2017, 106 min.

  REKOLEKCJE Z FILMEM

  MARZEC/ KWIECIEŃ
  ZNAK SPRZECIWU, CZYLI TRUDNA HISTORIA KOŚCIOŁA
  Święty niezłomny, reż. Pablo Moreno, Hiszpania 2016, 116 min.

  Ilość zajęć ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  MINIWYKŁADY Z HISTORII FILMU POLSKIEGO

  Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi historii kina polskiego – od czasów przedwojennych do współczesności. Tematy kolejnych prelekcji nieprzypadkowo jednak nie zostały ułożone chronologicznie. Każde ze spotkań ma bowiem stanowić zamkniętą, spójną całość, w sposób jak najbardziej przekrojowy ukazującą najważniejsze problemy czy zjawiska charakterystyczne (nie tylko) dla rodzimej kultury.
  Zajęcia trwają ok. 90 minut i mogą odbywać się w sali lekcyjnej.
  PAŹDZIERNIK
  FILMOWE POKOLENIE KOLUMBÓW (POLSKA SZKOŁA FILMOWA).
  LISTOPAD
  KINO POLSKIE WOBEC NIEPODLEGŁOŚCI I WOLNOŚCI.
  GRUDZIEŃ
  BUNTOWNICY I OUTSIDERZY.
  STYCZEŃ
  IRONIA I GROTESKA W KINIE POLSKIM.
  LUTY
  KINO MORALNEGO NIEPOKOJU.
  MARZEC
  REŻYSERKI.
  KWIECIEŃ
  ADAPTACJE I KINO LEKTUR SZKOLNYCH.
  MAJ
  POLSKI FILM DOKUMENTALNY.
  CZERWIEC
  (WSPÓŁCZESNY) POLSKI FILM BIOGRAFICZNY.

  CYKL 100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ OCZAMI WSPÓŁCZESNYCH FILMOWCÓW

  PAŹDZIERNIK
  HOLOCAUST
  Sprawiedliwy, reż. Michał Szczerbic, Polska 2015, 95 min.
  LISTOPAD
  BITWA O ANGLIĘ (1940)
  Dywizjon 303. Historia prawdziwa, reż. Denis Delić, Polska/Wielka Brytania 2018, 115 min.

  W kinach nieposiadających projektora cyfrowego film dostępny będzie od stycznia.

   

  GRUDZIEŃ

  POWSTANIE WARSZAWSKIE
  Miasto 44, reż. Jan Komasa, Polska 2014, 130 min.
  STYCZEŃ
  RZEŹ WOŁYŃSKA
  Wołyń, reż. Wojciech Smarzowski, Polska 2016, 150 min.

  Tylko w kinach posiadających projektor cyfrowy.

   

  LUTY

  POGROM KIELECKI 1946 r. I KIELECKA DROGA POJEDNANIA
  Przy Planty 7/9, reż. Michał Jaskulski/ Lawrence Loewinger, Polska/ USA 2016, 86 min.
  MARZEC
  LATA 50-TE I…
  Zimna wojna, reż. Paweł Pawlikowski, Polska/ Francja/ Wielka Brytania 2018, 84 min.
  KWIECIEŃ
  DZIAŁALNOŚĆ OPOZYCYJNA W PRL-U
  80 milionów, reż. Waldemar Krzystek, Polska 2011, 102 min.
  MAJ
  PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ EMIGRACJI
  Cicha noc, reż. Piotr Domalewski, Polska 2017, 97 min.

  Tylko w kinach posiadających projektor cyfrowy.

   

  CZERWIEC

  POLSKA (NIE)CODZIENNOŚĆ OCZAMI ARTYSTY (1977-2005)
  Ostatnia rodzina, reż. Jan P. Matuszyński, Polska 2016, 124 min.