O NAS

Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”

Ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów nauczycieli, rodziców oraz seniorów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Rada Programowa:

 • dr Joanna Zabłocka-Skorek – filmoznawczyni, trenerka edukacji medialnej (dyrektor programowa – ogólna koncepcja programu, dobór filmów i tematów zajęć), tel. 605 569 746, e-mail: kinoszkola@gmail.com
 • dr Karol Jachymek – filmoznawca, wykładowca akademicki (autor cyklu „Miniwykłady z historii filmu polskiego” i współautor cyklu„100 lat Polski Niepodległej oczami współczesnych filmowców”)
 • dr Marcin Skorek – filmoznawca, trener edukacji medialnej (konsultant merytoryczny)
 • dr Agnieszka Skorupa – psycholog, wykładowca akademicki (konsultantka cyklu „KinoSzkoła Seniora”)
 • mgr Aleksandra Grzybczak – psycholog, psychoterapeutka (konsultacje psychologiczne)
 • mgr Katarzyna Michalska – polonistka, trenerka edukacji kulturowej (konsultantka merytoryczna pod kątem zgodności z podstawą programową)
 • mgr Monika Szczepanik – nauczycielka, trenerka (współautorka warsztatów społecznych )
 • mgr Łukasz Tura – filmoznawca, dziennikarz Radia eM (autor cyklu „Rekolekcje z Filmem”)

 

KinoSzkoła to nagrodzona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pozaszkolna forma edukacji, której głównym celem jest wsparcie w rozwoju kompetencji medialnych i społecznych przedszkolaków, uczniów wszystkich poziomów nauczania, a także nauczycieli i studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Opiekę nad programem sprawuje:

„KinoSzkoła” Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych
43 – 100 Tychy, ul. Batorego 1/6
NIP: 646 29 39 186
KRS: 0000576152
Konto: Millenium Bank 49 1160 2202 0000 0002 8920 7556

„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

Zawartość merytoryczna powstała na bazie podstawy programowej naucza- nia przedmiotów: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowa- nie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycz- nych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychotera- peuci i filmoznawcy.

CELE ZAJĘĆ:
 • Kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej;
 • wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.
KORZYŚCI DLA UCZNIA:
 • zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
 • pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji;
 • dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;
 • dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;
 • nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;
 • przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;
 • rozwinie wyobraźnię emocjonalną;
 • wzbogaci słownictwo;
 • podniesie samoocenę;
 • pogłębi empatię.
KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA
 • zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie;
 • otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole;
 • uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami;
 • otrzyma narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami;
 • uzyska możliwość łączenia nauki z rozrywką, co podniesie zaangażowanie uczniów;
 • otrzyma ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji po zajęciach w kinie;
 • dopasuje tematykę zajęć i terminy spotkań do potrzeb pracy klasy i szkoły.
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
 • pressbooki i zwiastuny – dostępne na www.kinoszkola.pl;
 • scenariusze zajęć – przekazywane przed zajęciami.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
 • decyzję o wyborze tematyki zajęć/filmu podejmują nauczyciele;
 • nauczyciel ma możliwość zapoznania się z wybranymi filmami przed projekcją w kinie;
 • nauczyciele mają prawny obowiązek pozostania w sali kinowej lub wykładowczej podczas trwania zajęć.
TERMINY SPOTKAŃ:
 • dopasowane do oczekiwań nauczycieli;
 • przydzielane na podstawie „karty zgłoszeniowej” wypełnionej przez szkołę.
KOSZT KARNETÓW I BILETÓW
 • ustalają poszczególne kina i instytucje kultury.

Wszystkie filmy prezentowane są w polskiej wersji językowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tytułów filmowych przy jednoczesnym zachowaniu tematyki zajęć (dotyczy spotkań z projekcją filmową).

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI udzielają koordynatorzy w poszczególnych miastach.

ZAJĘCIA Z PROJEKCJĄ FILMU:

DLA PRZEDSZKOLAKÓW:
KinoPrzedszkole:
 • zajęcia dla dzieci powyżej 4 roku życia;
 • projekcje 3 filmów krótkometrażowych poprzedzone zabawami edukacyjnymi;
 • czas trwania: do 70 min.
Cykl profilaktyczno-społeczny FILMOWE DROGOWSKAZY:
 • dla uczniów wszystkich poziomów nauczania;
 • uzupełnienie godzin wychowawczych;
 • cel: wsparcie w kształtowaniu postaw moralno-społecznych;
Cykl trójwymiarowy FILMOWY ALFABET:
 • dla uczniów szkół podstawowych;
 • cel: poszerzenie wiedzy z zakresu terminologii filmoznawczej;
 • realizowany tylko w kinach cyfrowych;
Cykl REKOLEKCJE Z FILMEM:
 • dla uczniów wszystkich poziomów nauczania;
 • propozycja dla katechetów (zajęcia w czasie Wielkopostnym);
Cykl 100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ OCZAMI WSPÓŁCZESNYCH FILMOWCÓW:
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
DLA SENIORÓW I STUDENTÓW UTW:
Cykl K INO S ZKOŁA SENIORA
Cykl 100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ OCZAMI WSPÓŁCZESNYCH FILMOWCÓW

Czas trwania zajęć: ok. 30 minut prelekcji + czas trwania filmu.

Minimalna ilość uczestników, dla których można otworzyć seans to 100 osób. Mniejsze grupy będą łączone z innymi.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE:

DLA UCZNIÓW:
Warszaty Medialne:
 • dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
 • cel: wzrost kompetencji medialnych;
Warsztaty społeczne:
 • dla uczniów szkół podstawowych;
 • cel: integracja zespołu klasowego i poznanie sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się wyzwaniami;
Miniwykłady z filmu polskiego:
 • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 • cel: zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi historii kina polskiego;

Czas trwania: 90 min.

Ilość uczestników: do 30 osób. W przypadku „Miniwykładów…” – do 50 osób.

Miejsce realizacji: sala kinowa lub sala lekcyjna.

DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I OPIEKUNÓW
Szkolenia:
 • zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu wykorzystania mediów w praktyce wychowawczej oraz wspierania uczniów w kształtowaniu postaw społecznych

Czas trwania: uzależniony od potrzeb uczestników.

Miejsce realizacji: szkoła.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4. roku życia, prowadzone w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych filmów.

Czas trwania zajęć od 60 do 70 min.