Czechowicki Teatr Muzyczny MOVIMENTO

Teatr Muzyczny Movimento

Zespół został założony przez Barbarę Bielaczyc w roku 2006. Wcześniej znany pod nazwą „Śpiewające Szynszyle”. Działa przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Wykonuje muzykę od barokowej poprzez operę, operetkę, musical po utwory rozrywkowe. Wielu z członków zespołu zdaje z powodzeniem egzaminy na uczelnie artystyczne.

Zespół liczy około 40 członków, w wieku od 10 do 24 lat, ma w repertuarze między innymi „Stabat Mater” G. B. Pergolesiego, „Pasję Janową” G. F. Haendla, „West Side Story” L. Bernsteina, „Kiss Me Kate” Cole Portera, „Bastien i Bastienne” W. A. Mozarta oraz inne spektakle muzyczne i teatralne. „Teatr Muzyczny Movimento” wykonuje także liczne koncerty z szerokim repertuarem. Ich największym osiągnięciem jest założenie jedynej w Polsce amatorskiej, młodzieżowej grupy operowej. Głównym celem zespołu jest kształcenie wokalne i teatralne jego członków oraz realizowanie wspólnej pasji, jaką jest muzyka.

Movimento Plus zaprasza osoby lubiące śpiewać!

Jeśli chcesz zyskać nowe doświadczenia, czujesz, że Twoje miejsce jest na scenie zapraszamy serdecznie w każdy wtorek o godz. 17.45.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat MDK.

Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki

Chór Moniuszko

Idea powstania chóru zrodziła się w 1955 roku. Początkowo chór działał przy kościele NMP Królowej Polski w Czechowicach-Dziedzicach. W latach 1958-1966 przy ZZK (Zawodowy Związek Kolejarzy), a od 1966 do 1974 przy PSS „Społem”. Od roku 1975 patronuje mu Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

Założycielem i pierwszym dyrygentem chóru był prof. Józef Świder. Od 1957 roku kolejnymi dyrygentami byli: Krystyna Świder, Jan Ludwik, Irena Trojak, Teresa Kłaptocz, Romana Knapik, Anna Matuszewska, Maria Czyż, Henryk Pisarek, Tadeusz Serafin, Bogdan Gola, Piotr Jakóbiec, Anna Szostak-Myrczek, Joanna Jaguś, Wojciech Brykalski, Halina Piłocik. Od 1994 roku dyrygentem i kierownikiem artystycznym jest mgr Dariusz Nurzyński.

Chór im.S.Moniuszki wykonuje muzykę religijną i świecką różnych epok. W ciągu 50 lat wystąpił ponad 1000 razy aktywnie udzielając się na polu upowszechniania kultury muzycznej w kraju, a także poza jego granicami.

Chór śpiewał m.in. w Niemczech, Czechach, Francji, Austrii, we Włoszech. W kraju uczestniczył w konkursach i festiwalach muzycznych, przeglądach i wieczorach kolędowych. W rodzimym mieście Czechowice-Dziedzice do dziś uczestniczy w ważnych uroczystościach uświetniając je swym śpiewem.

Strona internetowa Chóru Moniuszko

Młodzieżowa Orkiestra Dęta

Data, którą umownie uważa się za początek Młodzieżowej Orkiestry Dętej jest kwiecień 2005. Wtedy właśnie do orkiestry przybyło pięcioro młodych osób, które rozpoczęły naukę gry na instrumentach.

Młodzież uczyła się pod kierownictwem Czesława Hałasa. Pierwszy koncert tej grupy młodych odbył się podczas dożynek w Ligocie. W efekcie powołano orkiestrę dętą przy Miejskim Domu Kultury. Dokładnie dnia 13 września 2005 roku o 17:00 rozpoczęła się pierwsza próba Młodzieżowej Orkiestry Dętej.

Od tamtego dnia, aż do tej pory do orkiestry przybywają nowi chętni do gry na instrumentach. Dołączają ci, którzy już potrafią grać, jak również ci, którzy dopiero chcą zacząć się uczyć.

Ogłaszamy nabór do Młodzieżowej Orkiestry Dętej MDK Czechowice-Dziedzice.

Nabór na instrumenty:trąbka, puzon, saksofon, klarnet, flet, tuba, perkusja, euphonium.

Więcej informacji pod nr tel. 602180829.

Koło Badaczy Kultury

KBK działa od 2007 roku. Zrzesza młodzież gimnazjalną, licealną, studentów oraz wszystkich zainteresowanych szeroko rozumianą kulturą. Tematycznie każdy rok funkcjonowania poświęcony był innemu zagadnieniu: podczas cotygodniowych spotkań słuchacze zapoznali się do tej pory z założeniami antropologii kulturowej, arkanami folklorystyki, elementami historii kultury europejskiej i polskiej oraz wartościami, normami i zwyczajami społeczeństw z różnych zakątków świata. W ostatnich dwóch latach zainteresowani mogli uczestniczyć w cyklu spotkań pt. Tajniki kultury współczesnej, podczas którego próbowali przeniknąć tajemnice współczesnej kultury, zgłębić mechanizmy, którym na co dzień podlegamy i zrozumieć zdarzenia stające się naszym udziałem.

Do sukcesów grupy zaliczyć można prowadzenie etnograficznych badań terenowych, autorstwo i publikację trzech tomów książki z serii Świat naszych przodków, poświęconych tradycjom jesiennego, zimowego i wiosennego cyklu obrzędowego oraz organizację sześciu edycji Festiwalu Kultur Świata. Założycielką i opiekunką KBK jest etnograf i kulturoznawca, dr Agnieszka Przybyła-Dumin.

W tym roku, już od października, KBK zaprasza na kolejny cykl spotkań. W ofercie ponadto: współuczestnictwo w Festiwalu Kultur Świata oraz powstawaniu kolejnego tomu książki, pt. Świat naszych przodków.Tradycje letniego cyklu obrzędowego.

Zespół Regionalny Zabrzeg

Amatorska grupa pasjonatów pielęgnujących tradycję i dziedzictwo kulturowe swojego regionu.  Historia grupy sięga roku 1969. Od tamtej pory zespół przekazuje z pokolenia na pokolenie tradycję zabrzeskiego folkloru. Wykonują tańce ludowe wywodzące się przede wszystkim  ze Śląska Cieszyńskiego, a także z innych regionów Śląska. W zespole uczestniczą dzieci i młodzież z Zabrzega, którzy regularnie spotykają się na próbach ćwicząc regionalne układy choreograficzne. Obok kultywowania i upowszechniania lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu, ważnym elementem jest także integracja młodzieży wiejskiej wokół wartości charakteryzujących ich tożsamość kulturową .

Zespół Regionalny „Zabrzeg” prowadzony jest przez Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach  przy dużym wsparciu mieszkańców Zabrzega zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Przyjazny Zabrzeg” oraz miejscowej rady sołeckiej. Organizacje te wspierają zakupy nowych strojów scenicznych oraz dotują wyjazdy zespołu na koncerty i zgrupowania.

Od 2015 roku opiekunem artystycznym grupy jest choreograf Dorota Siedlecka – Dominiak, która sprawuje pieczę nad doborem i przygotowaniem programu artystycznego.

Zespołowi towarzyszy kapela ludowa złożona z uczniów i nauczycieli miejscowego Ogniska Muzycznego.

Grupa bierze udział w przeglądach i regionalnych festiwalach folklorystycznych oraz występuje na gminnych imprezach kulturalnych.

Chór mieszany „Lutnia”

Chór mieszany „Lutnia” powstał w październiku 2016 roku z inicjatywy kochającej muzykę i lubiącej śpiewać grupy mieszkańców Ligoty, którzy zainspirowani lokalnymi spotkaniami z piosenką biesiadną i wspólnym kolędowaniem postanowili założyć zespół chóralny.

Chór przyjął nazwę Chór Mieszany „Lutnia” jako kontynuację działającego w międzywojniu w ówczesnej gminie Ligota zespołu „Lutnia” kierowanego przez Józefa Szweda.

W 2017 roku chór został włączony w struktury Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, a od marca 2019 roku jest członkiem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Oddziału w Bielsku-Białej. Od początku dyrygentem zespołu jest Krzysztof Przemyk.

Chór Mieszany „Lutnia” w swoim repertuarze ma pieśni sakralne, ludowe i świeckie.

W okresie swej działalności był współorganizatorem i uczestnikiem Festiwali Kolęd i Pastorałek im. Piotra Jakóbca „Spotkanie z Kolędą” i Ekumenicznego Spotkania z Pieśnią Wielkopostną „Adoramus Te Christe”. Brał także udział w festiwalach i koncertach organizowanych przez MDK w Czechowicach-Dziedzicach oraz koncertach w ramach wakacyjnych imprez plenerowych “LIGOTA FOLK”. W swoim pierwszym publicznym występie na I Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Śpiewajmy i grajmy Mu” zorganizowanym przez MDK w Czechowicach-Dziedzicach za najlepsze wykonanie kolędy „Bóg się rodzi” chór zdobył nagrodę specjalną Burmistrza Czechowic-Dziedzic i wyróżnienie jury.